RNDr. Pavel Leischner, Ph.D.

1. Články v zahraničních časopisech

 • The Collection of Interactive Solid Figures and Spatial Situations in the Cabri - géomètre, The International Journal of Computer Algebra in Mathematics Education, 9 (2002), Number 3, p. 243 - 255, Plymouth, Research Information Ltd, ISSN:1372-7368.

2. Časopis Matematika - fyzika - informatika, ISSN 1210 - 1761

 • Ke dvěma úlohám SANGAKU (spoluautor J. Švrček), 5 (1996), č. 7, str. 340-344
 • K dalším dvěma úlohám SANGAKU (spoluautor J. Švrček), 6 (1996), č. 2, str. 63-68
 • Flintova teorie štípání dřeva, 6 (1996), č. 4, str. 199-204
 • Podobnost útvarů ve středoškolské geometrii I, 7 (1998), č. 9, str. 513-521
 • Podobnost útvarů ve středoškolské geometrii II, 9 (1999/2000), č. 1, str. 8-17
 • Zobecnění Pythagorovy věty metodou poměrů podobnosti, 9 (1999/2000), č. 8, str. 449-454
 • Využití Cabri geometrie při výuce stereometrie (spoluautor Karel Kabelka), 10 (2000/2001), č. 10, str. 622-629
 • Extremální úloha o čtyřstěnu, 11 (2001/2002), č. 1, str. 13-17
 • Dopřejme žákům radost z objevu Binetova vzorce, 11 (2001/2002), č. 9, str. 513-518
 • Čtyřstěny se sítí tvaru pravoúhlého trojúhelníku I, 12 (2002/2003), č. 8, str. 452-460
 • Čtyřstěny se sítí tvaru pravoúhlého trojúhelníku II, 12 (2002/2003), č. 9, str. 517-524
 • Cavalieriho princip, věta o krájení pizzy a věta o krájení melounu, 13 (2003/2004), str. 257-264 (The Cavallieri principle, theorem on portioning a pizza and the theorem on portioning a melon.)
 • Ptolemaiova věta, 15 (2005/2006), str. 129-135, Prometheus, Praha, ISSN-1210-1761.

 

3. Časopis Učitel matematiky, ISSN 1210 - 9037, Praha, JČMF

 • Sugestivní řešení a protitah, 3 (1995), č. 3, str. 13-16
 • Trojúhelníky a posloupnosti, 5 (1996) č. 1, str. 7-13
 • Trojúhelníky a posloupnosti (2), 5 (1997), č. 2, str.71-74
 • Heronův vzorec ještě jednou, 6 (1998), č. 4, str. 513-521
 • Pravoúhelníkové sítě čtyřstěnu (1), 11 (2003), č. 3, str. 181-189
 • Čtyřstěny s trojúhelníkovou sítí (2) 11 (2003), č. 4, str. 204-217

 

4. Časopis Rozhledy matematicko - fyzikální, ISSN 0035 - 9343

 • O jedné množině bodů, 71 (1993/94), č. 1-2, str: 24-27
 • Flint, Silver a metoda diskriminantu, 71, č. 4, str. 168-173
 • Kapitán Flint a fyzika, 71, č. 5, str. 220-225
 • Kapitán Flint a zákon lomu, 71, č. 6, str. 267-275
 • Těžiště trojúhelníka a čtyřstěnu, 72, č. 4, str. 240-246

 

5. Články ve fakultním sborníku

 • Sítě čtyřstěnu, Department of Mathematics Report Series, volume 6, University of South Bohemia, České Budějovice 1998, str. 39-43, ISBN 80-7040-329-2
 • A generalization of the Pythagorean theorem and similitude ratios, (spoluautor Pavel Pech), Department of Mathematics Report Series, volume 7, University of South Bohemia, České Budějovice 1999, str. 20-24, ISBN 80-7040-392-6
 • Soubor interaktivních obrázků v Cabri geometrii pro výuku stereometrie, (spoluautor Karel Kabelka), Department of Mathematics Report Series, volume 8, University of South Bohemia, České Budějovice 2000, str. 67-72, ISBN 80-7040-468-X
 • Eukleidova extremální věta, Department of Mathematics Report Series, volume 9, University of South Bohemia, České Budějovice 2001, str. 29-33, ISBN 80-7040-532-5
 • Fibonacciho čísla v zájmové matematice na střední škole, Department of Mathematics Report Series, volume 9, University of South Bohemia, České Budějovice 2001, str. 34-37, ISBN 80-7040-532-5
 • Využití Cabri geometrie v nepovinné výuce na základní a střední škole, In: Department of Mathematics Report Series, volume 10, str. 81-86, University of South Bohemia, České Budějovice 2002, ISBN 80-7040-596-1
 • Dynamický model projektivní roviny, In: Department of Mathematics Report Series, volume 11, str. 109-112, University of South Bohemia, České Budějovice 2003, ISSN 1214-4681
 • Využití Cabri geometrie při řešení konstrukčních úloh, In: University of South Bohemia Department of Mathematics Report Series, volume 13, str. 105-110, , Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2005, ISSN: 1214-4681

 

6. Sborníky konferencí

 • Metoda koeficientů podobnosti, In Didaktika matematiky a metody řešení matematických úloh, Celostátní seminář fakult připravujících učitele matematiky, Pec pod Sněžkou, 16. - 19. 9. 1996
 • Applying of Cabri-geometry in high school stereometry (spoluautor Karel Kabelka) In Pedagogický software 2000, Sborník programů ze 7. ročníku mezinárodní konference, České Budějovice 2000, str. 9, ISBN 80-85645-40-8
 • The collection of interactive solid figures and spatial situations in the Cabri - geometry In Technology in Mathematics Teaching. Proc. of ICTMT 5, Klagenfurt 2001, str. 153-156, ISBN 3-209-03847-3
 • Jihočeský korespondenční matematický seminář, In MAKOS 2001, Sborník příspěvků z mezinárodního workshopu, Sloup v Čechách, 10.-13. 10. 2001, str. 26-30, ISBN 80-7044-388-X
 • Využití Cabri geometrie při přípravě učitelů matematiky, In Profesní kompetence učitele matematiky ve sjednocené Evropě, Sborník materiálů ze Semináře zástupců kateder matematiky a didaktiky matematiky vysokých škol České republiky připravujících učitele matematiky, Chocerady 24. 9. - 26. 9. 2001
 • The Cabri - geometry and solid models in teaching of stereometry at high school, In VII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, Zborník prednášok, 6. sekcia: Aplikácie geometrie v technickej praxi, Košice, 22.-24. 5. 2002, str. 55-58, ISBN 80-7099-812-1
 • Cabri geometrie a výuka podobnosti na SŠ, In Pedagogický software 2002, Sborník přednášek a programů z osmého ročníku mezinárodní konference Pedagogický software 2002, České Budějovice, 5.-6. června 2000, str. 9, str. 13, ISBN 80-85645-46-7
 • Pythagorova věta a cabri geometrie, In 8. setkání učitelů matematiky učitelů matematiky všech typů škol 2002, Prachatice, 7.-9. listopadu 2002, str. 205-210 ISBN 80-7015-876-X
 • Elementární důkaz věty o krájení pizzy, (Elementary proof of the theorem on portioning a pizza), In: Sborník 23. konference o geometrii a počítačové grafice, Hojsova Stráž - Brčálník 2003, (konference se konala 8.-12. září 2003, ale není to v názvu publikace uvedeno), ISBN 80-7082-943-5, s. 125-130, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd.
 • Řešení úloh o čtyřstěnech s podporou cabri. In: Sborník 24. konference Geometrie a počítačová grafika, 6.-10. září 2004, Praděd, Jeseníky, str. 136-141, SBN 80-248-0581-2
 • Příprava budoucích učitelů na využívání cabri geometrie při výuce matematiky. In 9. setkání učitelů matematiky učitelů matematiky všech typů škol 2004, Srní, 11.-13. listopadu 2004, str. 191-195, Ostrava, 2004, ISBN 80-86843-01-7
 • Využití Cabri geometrie při vyšetřování množin bodů s danou vlastností, In: Ani jeden matematický talent nazmar, Sborník příspěvků 2. ročníku konference učitelů matematiky a přírodních oborů na základních středních a vysokých školách, str. 136-141, Hradec Králové, KU Praha, Pedagogická fakulta 2005, ISBN 80-7290-224-0
 • Kritéria tětivového čtyřúhelníku, In: Sborník 25. konference Geometrie a počítačová grafika, 12.-16. září 2005, str. 143-148, JČMF, Praha 2005, ISBN 80-7015-013-0

 

7. Sborníky letních škol matematiky (LŠM) a zimních škol matematiky (ZŠM) pro řešitele MO

 • Koule a kulové plochy ve stereometrických úlohách, LŠM, Zadov 1994
 • Důkazy nerovností, ZŠM, Zadov 1995
 • Dirichletův princip, ZŠM, Zadov 1996
 • Rozřezávání mnohostěnů, LŠM, Zadov 1996
 • Nejsilnější věta geometrie, ZŠM, Zadov 1998

 

8. Učebnice

Souhrn fyziky, Nakladatelství Holman, Na Hájku 210, 180 00 Praha 8, 12 sloupců drobným tiskem, formát A4, odpovídá 61 stranám textu běžné prometheovské učebnice fyziky, resp. matematiky (1 sloupec = 5,1 normostran), Praha 2005, ISBN 8085848-44-9zpět na osobní stránku