Materiály pro studenty


Státní závěrečné zkouškySměrnici vedoucího katedry matematiky k SZZ (vč. tematických okruhů) naleznete zde.

Vzorový test pro SZZ bakalářského oboru Matematika se zaměřením na vzdělávání najdete zde.

Informace o tom, které části SZZ (ne)budou probíhat v srpnovém termínu 2016 naleznete zde. .

Podrobný rozpis SZZ v srpnovém termínu 2016 naleznete zde.