Materiály pro studenty


Státní závěrečné zkouškySměrnici vedoucího katedry matematiky č. 2/2017 k SZZ (vč. tematických okruhů) naleznete zde.

Tematické okruhy pro pro závěrečné zkoušky pro vzdělávací program celoživotního vzdělávání učitelství matematiky pro SŠ najdete zde.

Vzorový test pro SZZ bakalářského oboru Matematika se zaměřením na vzdělávání najdete zde.

Informace o tom, které části SZZ (ne)budou probíhat v srpnovém termínu 2017 naleznete zde. .

Podrobný rozpis SZZ v zimním termínu 2018 naleznete zde.