Pedagogická fakulta - homepage

Katedra matematiky

Informace o studiu

Přijímací řízení

Dálkové studium - finanční matematika

Úvod do financí

Kombinované studium pro 1. stupeň ZŠ

Další vzdělávání učitelů

Matematická olympiáda

SVOČ

Diplomové práce

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

Výběrový seminář z matematiky

Konference CADGME 2010

Konference I2GEO 2010

Intergeo (I2GEO) - evropský projekt sdílení interaktivní geometrie

Konference - Užití počítačů ve výuce matematiky 2009

JČMF České Budějovice

Aktuality - přednášky, semináře

Materiál pro učitele k užití počítačů ve výuce matematiky

Školení P-MAT "Počítač ve výuce matematiky"

Zajímavé odkazy

Fotoalbum

Další katedry PF JU

 

     

Katedra matematiky

prof. RNDr. Pavel Pech, CSc.

číslo dveří: J350
tel.: 387 773 071
e-mail: pec@pf.jcu.cz

zaměření
geometrie
 
profesní růst
1969 - 1974 - studium na MFF UK Praha, obor matematika - deskriptivní geometrie
1983 - rigorózní zkouška na MFF UK, titul RNDr.
1986 - 1991 - externí aspirantura v oboru geometrie a topologie, školitel prof. Z. Nádeník
1991 - obhajoba kandidátské disertační práce, MFF UK, hodnost kandidát fyzikálně matematických věd - CSc.
1994 - obhajoba habilitační práce, PF JU, titul docent v oboru geometrie
2006 - obhajoba habilitační práce, titul profesor v oboru geometrie
od 1984 - na katedře matematiky Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích
 
vyučuji
Geometrie I
Geometrie II
Geometrický seminář

skripta

publikační činnost

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra matematiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

spravuje RNDr. Libuše Samková, Ph.D.