Pedagogická fakulta - homepage

Katedra matematiky

Informace o studiu

Přijímací řízení

Dálkové studium - finanční matematika

Úvod do financí

Kombinované studium pro 1. stupeň ZŠ

Další vzdělávání učitelů

Matematická olympiáda

SVOČ

Diplomové práce

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

Výběrový seminář z matematiky

Konference CADGME 2010

Konference I2GEO 2010

Intergeo (I2GEO) - evropský projekt sdílení interaktivní geometrie

Konference - Užití počítačů ve výuce matematiky 2009

JČMF České Budějovice

Aktuality - přednášky, semináře

Materiál pro učitele k užití počítačů ve výuce matematiky

Školení P-MAT "Počítač ve výuce matematiky"

Zajímavé odkazy

Fotoalbum

Další katedry PF JU

 

     

Katedra matematiky

doc. RNDr. Pavel Pech, CSc.

Kvalifikační práce:

Integrabilita skoro tečných struktur. Diplomová práce, MFF UK Praha, 1974, 25 stran.

O nerovnostech prostorových křivek a prostorových n-úhelníků. Kandidátská disertační práce, MFF UK Praha, 1991, 73 stran.

Vztahy mezi nerovnostmi v n-úhelnících. Habilitační práce, PF JU Č. Budějovice, 1994, 101 stran.

 

Učebnice knižní:

P. PECH: Kuželosečky. Jihočeská univerzita, Č. Budějovice 2004, 150 stran.

P. PECH: Analytická geometrie lineárních útvarů. Jihočeská univerzita, Č. Budějovice, 2004, 162 stran.

 

Učební texty:

P. PECH: Příprava k přijímacím zkouškám z matematiky. Pedagogická fakulta Č. Budějovice, 1986, 33 stran.

P. PECH, J. STROBL: Analytická geometrie lineárních útvarů. Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita, Č. Budějovice, 1994, 158 stran.

P. PECH: Afinní bodový prostor. Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita, Č. Budějovice, 1996, 46 stran.

P. PECH: Euklidovský prostor. Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita, Č. Budějovice, 1997, 51 stran.

P. PECH: Kuželosečky. Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita, Č. Budějovice 1998, 90 stran.

P. PECH: Automatické dokazování vět. Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita, České Budějovice, 2004, 47 stran.

 

Monografie:

P. PECH: Klasické versus počítačové metody při řešení úloh v geometrii. Jihočeská univerzita, Č. Budějovice 2005, 172 stran.

 

Odborné knižní publikace:

P. PECH A KOL: Překlad knížky "Introduction to DERIVE 6, Advanced Mathematical Software." Texas Instruments, 2004, 270 stran.

P. PECH A KOL: Překlad knížky "DERIVE 6 Reference Guide." Texas Instruments, 2004. 45 stran.

 

Publikační činnost - časopisy:

[1] P. PECH: O Petrově větě. Rozhledy matematicko - fyzikální 67 (1988), 9-15.

[2] P. PECH: Inequalities between sides and diagonals of a space n-gon and its integral analog. Čas. pro pěst. mat. 115 (1990), 343-350.

[3] P. PECH: A sharpening of a discrete analog of Wirtinger's and isoperimetric inequalities. Math. Boh. 117 (1992), 425-428.

[4] P. PECH: Chords and arclength of a closed space curve. Czech. Math. Journal 42 (117) (1992), 471-474.

[5] P. PECH: The inequalities of space curves and space n-gons. Comm. Math. Univ. Carol. 33 (1992), 183.

[6] P. PECH: A sharpening of Wirtinger's inequality. Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep. Ser. 1 (1993), 1-7.

[7] P. PECH: Another proof of the inequality between sides and diagonals of a space n-gon. Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep. Ser. 1 (1993), 31-34.

[8] P. PECH: Isoperimetric and Wirtinger's inequalities for plane polygons. Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep. Ser. 1 (1993), 83-87.

[9] P. PECH: Ptolemaiova nerovnost. Rozhledy matematicko - fyzikální 71 (1993), 166-168.

[10] P. PECH: Izoperimetrická nerovnost pro čtyřúhelník a Ptolemaiova nerovnost. Rozhledy matematicko - fyzikální 71 (1993), 216-219.

[11] P. PECH: Fermatova úloha a Ptolemaiova nerovnost. Rozhledy matematicko-fyzikální 71 (1993), 264-267.

[12] P. PECH: Erdös-Mordell inequality for space n-gons. Math. Pannonica 5 (1994), 3-6.

[13] P. PECH: Inequality between sum of squares of sides of a polygon and its area and isoperimetric inequality. Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep. Ser. 2 (1994), 1-3.

[14] P. PECH: A generalization of the Cauchy-Schwarz inequality and the angle of linear spaces. Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep. Ser. 3 (1995), 25-36.

[15] P. PECH: The product of distances of n-points. Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep. Ser. 4 (1996), 29-34.

[16] P. PECH: Relations between inequalities for polygons. Rad Hrv. Akad. Znan. Umj. 472, Zagreb, 1997, 69-75.

[17] P. PECH: The harmonic analysis of polygons and Napoleon's Theorem. Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep. Ser. 6 (1998), 1-13.

[18] P. PECH: A generalization of the Cauchy - Schwarz inequality. Math. Pannonica 9 (1998), 293-299.

[19] P. PECH, P. LEISCHNER: A generalization of the Pythagorean theorem and similitude ratios. Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep. Ser. 7 (1999), 20-24.

[20] P. PECH: Decomposition of regular polygons. Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep. Ser. 8 (2000), 41-48.

[21] P. PECH: The Harmonic Analysis of Polygons and Napoleon´s Theorem. Journal for Geometry and Graphics 5 (2001), 13-22.

[22] P. PECH: On Discovering and Proving of some theorems in Geometry. Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep. Ser. 9 (2001), 1-8.

[23] P. PECH, J. HORA: About proofs of some theorems from geometry. Proceedings of UWB, ZČU Plzeň, Vol 5 / 2001, 63-72.

[24] P. PECH, J. HORA: Using computer to discover some theorems in geometry. Acta Acad. Paed. Agriensis 29 (2002), 67-75.

[25] P. PECH, M. ERNESTOVÁ: O počítačových důkazech nerovností s využitím programového balíčku Bottema. Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep. Ser. 10 (2002), 31-35.

[26] P. PECH: Elimination of Variables as a Proof Technique. Mundus Symbolicus 10 (2002), VŠE Praha, 5-14.

[27] P. PECH: Automatické objevování vět pomocí počítače. Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep. Ser. 10 (2002), 105-110.

[28] P. PECH, J. HORA: Theorem of Napoleon on computer. Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep. Ser. 11(2003), 261-266.

[29] P. PECH, J. HORA: Využití programu QEPCAD při řešení středoškolských úloh obsahujících parametry. Učitel matematiky 12 (2003), 31-38.

[30] P. PECH: Konference "Užití počítačů ve výuce matematiky". Pokroky MFA, 49 (2004), 171-172.

[31] P. PECH: Automatic theorem proving in elementary geometry. Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej, Seria: Geometria i Grafika Inžinyerska 6 (2004), 43-47.

[32] P. PECH: A harmonic analysis of polygons. Slovak Journal for Geometry and Graphics 2 (2005), 17-36.

[33] P. PECH: Klasické nebo počítačové metody při řešení problémů v geometrii? Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep. Ser. 13 (2005), 127-134.

[34] P. PECH: On Simson-Wallace Theorem and Its Generalizations. Journal for Geometry and Graphics 9 (2005), 141-156.

[35] P. PECH: Dokazování a objevování vět v geometrii pomocí metod počítačové algebry. 1. část, Matematika-fyzika-informatika 15 (2005), 295-308.

[36] P. PECH: Dokazování a objevování vět v geometrii pomocí metod počítačové algebry. 2. část, Matematika-fyzika-informatika 15 (2005), 369-374.

[37] P. PECH: Classical and Computer Methods in Elementary Geometry. Int. Journal for Technology in Mathematics Education 12 (2005), 137-148 .

[38] P. PECH, J. HORA: On One Unusual Method of Computation of Limits of Rational Functions in the Program Mathematica®. Int. Journal for Technology in Mathematics Education 12 (2005), 161-164 .

[39] P. PECH: Computations of the Area and Radius of Cyclic Polygons Given by the Lengths of Sides. In: H. Hong, D. Wang (Eds.): ADG 2004, Lecture Notes in Computer Science 3763, 2006, New York - Heidelberg, Springer, 44-58.

 

Publikační činnost - sborníky z konferencí a seminářů

P. PECH: Petrova věta. Sborník 11. semináře odborné skupiny pro geometrii a počítačovou grafiku. Bedřichov, Jednota českých matematiků a fyziků, Univ. Liberec, 1991, 6-12.

P. PECH: Erdösova nerovnost pro prostorové n-úhelníky. Sborník 12. semináře odborné skupiny pro geometrii a počítačovou grafiku, Frýdlant nad Ostravicí, JČMF, TU Ostrava, 1992, 23-25.

P. PECH: Zobecnění Cauchyovy nerovnosti. Sborník 13. semináře odborné skupiny pro geometrii a počítačovou grafiku, Pernink, JČMF, ZČU Plzeň, 1993, 48-52.

P. PECH: Nerovnosti v n-úhelníku. Sborník 13. semináře odborné skupiny pro geometrii a počítačovou grafiku, Pernink, JČMF, ZČU Plzeň, 1993, 53-56.

P. PECH: Mathematics teacher education in the English school system. Proceedings of Seminar Didactics of mathematics, MFF UK Praha, 1994, 62-67.

P. PECH: Lhuilierova věta a Pedoe-Neubergova nerovnost. Zimní škola matematiky, Zadov, JČMF, Pedagogické centrum Č. Budějovice, 1994, 5-8.

P. PECH: Zlatý řez. Zimní škola matematiky, Zadov, JČMF, Pedagogické centrum Č. Budějovice, 1995, 53-57.

P. PECH: Pravidelné n-úhelníky. Sborník 15. semináře odborné skupiny pro geometrii a počítačovou grafiku, Sedmihorky, JČMF, Strojní fakulta ČVUT Praha, 1995, 18-23.

P. PECH: Součin vzdáleností vrcholů n-úhelníka. Sborník 16. semináře odborné skupiny pro geometrii a počítačovou grafiku, Dolní Lomná, JČMF, VŠB - TU Ostrava, 1996, 36-39.

P. PECH: Rovnost rovnoběžníka a její zobecnění. Zimní škola matematiky, Zadov, JČMF, Pedagogické centrum Č. Budějovice, 1996, 29-34.

P. PECH: Analogie Heronova vzorce pro obsah čtyřúhelníka. Zimní škola matematiky, Zadov, JČMF, JU Č. Budějovice, 1997, 9-13.

P. PECH, J. FANFRLÍK: Rovinné kubiky. Sborník 17. semináře odborné skupiny pro geometrii a počítačovou grafiku, Seč u Chrudimi, JČMF, ZČU Plzeň, 1997, 52-60.

P. PECH: Petr's Theorem. Abstracts of Special European Seminar SEFI, Geometry in Engineering Education, Smolenice, STU Bratislava, 1997, s. 51.

P. PECH: Petr's Theorem. Proceedings of Special SEFI European Seminar on Geometry in Engineering Education, Smolenice, STU Bratislava 1998, 121-125.

P. PECH: The harmonic analysis of polygons. Proceedings of Seminars on Computational Geometry SCG' 98, 7 (1998), Kočovce, STU Bratislava, 125-130.

P. PECH: Od Napoleonovy věty k mozaikám. Sborník 18. semináře odborné skupiny pro geometrii a počítačovou grafiku, Miloňov, JČMF, VUT Brno, 1998, 55-61.

P. PECH: O Routhově větě. Zimní škola matematiky, Zadov, JČMF, JU Č. Budějovice, 1998, 29-31.

P. PECH: Obsah cyklického mnohoúhelníka. Sborník 19. konference z geometrie a počítačové grafiky Zadov '99, JČMF, JU Č. Budějovice, 1999, 61-66.

P. PECH: Area of a cyclic polygon. Proceedings of Seminars on Computational Geometry SCG '99, 8 (1999), Kočovce, STU Bratislava, 119-125.

P. PECH: The harmonic analysis of polygons and Napoleon theorem. Proceedings of the 9th International Conference on Geometry and Graphics, ICGG 2000, Johannesburg 2000, 114-118.

P. PECH: Decomposition of polygons. Sborník 20. konference z geometrie a počítačové grafiky, Souš, JČMF, Strojní fakulta ČVUT Praha, 2000, 62-67.

P. PECH, J. HORA: Discovering theorems in geometry by computer. Sborník 21. konference z geometrie a počítačové grafiky, Lednice na Moravě, JČMF, MZLU Brno 2001, 42 - 47.

P. PECH: Decomposition of regular polygons in Euclidean space. Proceedings of Symposium on Computational Geometry SCG' 2001, 10 (2001), Kočovce, STU Bratislava, 116 - 121.

P. PECH, J. HORA: Cubics and quartics on computer. In: M. Borovcnik, H. Kautschitsch (Eds): Technology in Mathematics Teaching. Conference on Technology in Mathematics Teaching, Klagenfurt 2001, Schriftenreihe Didaktik der Mathematik v. 25. őbv&hpt, Vienna 2002, 325-328.

P. PECH: Decomposition of Regular Polygons in Euclidean space into Planar Regular Polygons. Proceedings of the 10th International Conference on Geometry and Graphics, ICGG 2002, Kijev, 2002, 33-38.

P. PECH: Discovering Theorems by Computer. Proceedings of Symposium on Computational Geometry SCG´2002 Kočovce, 11 (2002), 67-70. TVM

P. PECH: Automatické dokazování a objevování vět pomocí počítače. In: M. Ausbergerová, J. Novotná, V. Sýkora: 8. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol, Prachatice, Jednota českých matematiků a fyziků, Praha 2002, 235-240.

P. PECH, R. HANZAL: Interaktivní výuka geometrie s pomocí Cabri. Sborník 22. konference z geometrie a počítačové grafiky, Dolní Lomná, JČMF, VŠB - TU Ostrava 2002, 101-104.

P. PECH: The Interactive Learning of Geometry. In: 2nd International Conference on the Teaching of Mathematics, ICTM 2004, Hersonissos, Greece 2002, 208-209.

P. PECH: Zobecnění Simsonovy věty. Sborník 23. konference z geometrie a počítačové grafiky, Hojsova Stáž - Brčálník, JČMF, ZČU Plzeň, 2003, 163-168.

P. PECH: Decomposition of Regular Polygons. Dresden Symposium Geometry: constructive & kinematic, TU Dresden, 2003, 240-246. M

P. PECH: Automatic Theorem Proving in Elementary Geometry. Proceedings of 4th Seminar Geometry and Graphics in Teaching Contemporary Engineer, Szczyrk, Silesian Univ. of Technology Gliwice, 2003, 60-61.

P. PECH: Area and radius of inscribed polygons. In: L. Gonzales-Vega & T. Recio Eds.: Encounters of Computer Algebra and Applications, EACA 2004, Santander, Spain, 2004, 225-229.

P. PECH, J. HORA: Classical and computer methods in elementary geometry. Technology and its Integration into Mathematics Education, TIME 2004, Montreal, Canada, 20 stran.

P. PECH: Simson - Wallace Theorem and its Generalization. Proceedings of the 11th International Conference on Geometry and Graphics, ICGG 2004, Guangzhou, China, 2004, 179-182.

P. PECH: Generalizations of Simson-Wallace theorem. Proceedings of Symposium on Computational Geometry SCG´2004, Kočovce, 13 (2004), 102-105.

P. PECH: Computations of the area and radius of cyclic polygons with given lengths of side (extended abstract). Abstracts of the 5th International Workshop on Automated Deduction in Geometry, ADG 2004, Florida State University, Gainsville, Florida, 2004, 6 s.

P. PECH: Classical and computer algebra methods in geometry. Sborník 24. konference z geometrie a počítačové grafiky, Jeseníky, Barborka, JČMF, VŠB -TU Ostrava, 2004, 156-161.

 

Ostatní publikace:

P. PECH, O. JÍLKOVÁ, R. KRNÍNSKÁ: Uplatnění absolventů Jihočeské univerzity v praxi. Aula 3 (1999), 52-59.

P. PECH, O. JÍLKOVÁ, R. KRNÍNSKÁ: Uplatnění absolventů vysokoškolského studia z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Journal for Economics, Management and Trade, Jihočeská univerzita 4 (1999), 47-58.

P. PECH, O. JÍLKOVÁ, R. KRNÍNSKÁ: Trh práce a profesní uplatnění absolventů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích z let 1992-1997. Collection of Scientific Papers, Faculty of Agriculture, Series for Economics, Management and Trade 23(1999), 47-54.

P. PECH, O. JÍLKOVÁ, R. KRNÍNSKÁ: The Employability of Higher Education Graduates of University of South Bohemia in České Budějovice. Aula. Quaterly Review of Higher Education and Research Policy, 119, (2000), s. 44.

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra matematiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

spravuje RNDr. Libuše Samková, Ph.D.