doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.

číslo dveří: J336
tel.: 387 773 093
e-mail: petrasek@pf.jcu.cz

konzultační hodiny: středa 10 - 11

zaměření: ekonometrie, finanční gramotnost

profesní růst:
1987 - ukončení studia na MFF UK Praha obor pravděpodobnost a matematická statistika
1988 - získání titulu RNDr. v oboru statistika na MFF UK Praha
1987 - odborný asistent na katedře matematiky PF JU České Budějovice
2006 - obhajoba disertační práce na ČZU, Fakulta provozně ekonomická,
téma: Prognostické modely v oblasti modelování finančních časových řad
2017 (doc.) - ukončení habilitačního řízení v oboru Ekonomika a management na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, název habilitační práce: Management edukativního procesu v oblasti finanční gramotnosti
 

publikační činnost: zde

materiály k výuce:
Matematická analýza 1
Matematická analýza 2
Finanční matematika
Statistika
Časové řady v ekonomii
Úvod do financí / Introduction to finance
 
finanční matematika pro každého --- web Úvod do financí