RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.

Skripta

Petrášková, Vladimíra, Tlustý, Pavel: Úvod do počtu pravděpodobnosti. Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích 1992, ISBN 80-7040-058-7

Zmeškalová, Eva, Petrášková, Vladimíra: POSLOUPNOSTI (doplňující a rozšiřující text k základnímu kursu matematické analýzy). Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích 1999, ISBN 80-7040-370-5

Binterová, H., Hašek, R., Pech, P. a Petrášková, V. (2015). Sbírka pracovních listu z matematiky pro rozvoj klíčových kompetencí 1. díl. České Budějovice: Jihočeská univerzita. 225 s.

Binterová, H., Hašek, R., Pech, P. a Petrášková, V. (2015). Sbírka pracovních listu z matematiky pro rozvoj klíčových kompetencí 2. díl. České Budějovice: Jihočeská univerzita. 401 s.

Učebnice

Petrášková, Vladimíra, Zmeškalová, E.: Algebraické funkce. Jihočeská univerzita, České Budějovice, 2005, 167 s., ISBN 80-7040-825-1

Mrkvička, T., Petrášková, V.: Úvod do statistiky. Jihočeská univerzita, České Budějovice, 2006, 147 s., ISBN 80-7040-894-4.

Mrkvička, T., Petrášková, V.: Úvod do teorie pravděpodobnosti. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008, s. 166, ISBN 978-80-7394-115-4 .

Petrášková, V., Štěpánková, H. (2014). Algebraické funkce a diferenciální počet funkce jedné proměnné. JU v Českých Budějovicích, s. 132.

On-line učebnice

Petrášková, V., Hašek, R.: Multimedia tool for teaching of financial mathematics. http://home.pf.jcu.cz/~fim

Petrášková, V., Hašek, R.: Úvod do financí. http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/m/uf, 2009.

Monografie

Petrášková, V., Horváthová, Z.: Vybrané kapitoly z finanční gramotnosti. Jihočeská univerzita, České Budějovice, 2010, 1. vyd., 133 s. ISBN – 978-80-7394-233-5.

Kolektivní monografie

Kuřina, F. a kol. (Cachová,J., Hošpesová,A., Kupčáková,M., Petrášková,V., Saxl,I., Tichá,M.): Matematika a porozumění světu; setkání s matematikou po základní škole. Academia, Praha 2009, 1. vyd., 331 s. ISBN 978-80-200-1743-7.

Dvořáková, Z., Smrčka, L. a kol.: Finanční vzdělávání pro střední školy. Se sbírkou řešených příkladů na CD. C. H. Beck, Praha 2011, 1. vyd., 312 s. + 210 s. na CD, ISBN 978-80-7400-008-9.

Baptist, P., Raab, D. et al. Implementing Inquiry in Mathematics Education. Bayreuth 2012, 176 p., ISBN 978-3-00-040752-9.

Jošt, Jiří a kol. Podpora zdravého psychického vývoje: z aspektu dítěte a učitele. 1. vyd. Praha: Eduko, 2013. 167 s. ISBN 978-80-87204-66-5.

Kantnerová, Liběna a kol. Finanční gramotnost v České, Polské a Slovenské republice. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2013. 168 s. ISBN 978-80-7394-436-0. (online) http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/m/knihy/Financial_Literacy.pdf

Binterová, H., Hašek, R., Pech, P. a Petrášková, V. (2015). Klíčové kompetence v badatelsky orientované výuce matematiky , Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1. vydání, 100 stran.

Wuttke, E et.al. (2016). International Handbook of Financial Literacy. Springer. Editors: Aprea, C., Wuttke, E., Breuer, K., Koh, N.K., Davies, P., Greimel-Fuhrmann, B., Lopus, J.S. ISBN 978-981-10-0358-5. (Eds.). 713 s. http://www.springer.com/us/book/9789811003585

Kantnerová, L., Stašák, j., Petrášková, V. (2016). Procesní řízení a modelování s přihlédnutím k praxi v logistice. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita. 108 s. ISBN 978-80-7394-598-5. (online) http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/m/knihy/manage.pdf

Binterová, H., Hašek, R., Karvánková, P., Pech, P., Petrášková, V. (2016). Klíčové kompetence a mezipředmětové vztahy. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita. 147 s. ISBN 978-80-7394-585-5.

Kantnerová, L., Petrášková, V. Studenti vysokých škol a jejich finance. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2016. 122 s. ISBN 978-80-7394-597-8. (online) http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/m/knihy/fgv.pdf

Kapitola v knize

Hašek, R., Petrášková, V.: A Way to Improve Financial Literacy of Future teachers. (T. Bianco,V. Ulm, Eds.) Mathematics Education with Technology - Experiences in Europe. Univ. Augsburk, 2010, 199 - 218. ISBN 978-3-00-032628-8.

Jošt, J., Thein, R., Havlisová, H., Brabcová, D., Petrášková, V. (2015). Subdeprivace a její obraz ve školním vývoji dítěte. Pedagogicko – psychologická diagnostika. Praha: EDUKO, s.r.o.

Kazda, M., Petrášková, V. (2015). Projektová výuka ve finančním vzdělávání. In V. Šimandl (Ed.) Badatelsky orientovaná výuka matematiky a informatiky s podporou technologií (pp. 52-76), Č. Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta.

Jost, J., Thein, R., Havlisova, H., Bilkova, Z., Brabcova, D., Zemkova, l. and Petraskova, V. (2017). School Functioning of Maltreated Children: A Case of Czech Institution-Raised Youth. In Progress in Education. 1.st ed. Nova science Publisher: New York. Chapter 6, pp. 147-168.

Články v zahraničních odborných časopisech

Klůfa, J., Petrášková, V.: Sampling Acceptance Plans for Practical purposes, Operations Research and Decisions, no 3-4/2002, Wroclaw, str. 85-92, ISSN-1230-1868

Klůfa, J. - Petrášková, V.: Acceptance sampling plans by variables with given AOQL. Acta economica, No 16 (2003), s. 84-91, ISBN 80-8055-874-4.

Hašek, R., Petrášková, V.: Teaching of financial mathematics using Maple. Teaching Mathematics and Computer Science, 2008, no. 6 / 2 , Debrecen, ISSN 1589-7389, s. 289 - 301

Hašek, R., Petrášková, V.: Issue of Financial Capability. The International Journal for Technology in Mathematics Education. University of Plymouth, 2010, 183 - 190. ISSN 1744-2710.

Hašek, R., Petrášková, V.: Financial education with the technological support. In: Aplimat – Journal of Applied Mathematics, 4(1). Slovak University of Technology, Bratislava, 2011, s. 369-378, ISSN 1337-6365.

Petrášková, V., Hašek, R.: Financial education demands concerning teacher training. Acta didactica Universitatis Comenianae - Mathematics, Vol. 12, pp. 65-82, 2012, ISSN 1210-3608.

Hašek, R., Petrášková, V.: GeoGebra in financial education. North American GeoGebra Journal, Vol. 2, No. 1, 2013, Miami University, USA, ISSN: 2162-3856, pp. 31-36.

Petrášková, V.: Pre-service mathematics Teachers' Financial Literacy. The New Educational Review, Vol. 34, No. 4, 2013, Wydawnictwo Adam Marszalek, Torún, pp. 280-291.

Binterová, H., Petrášková, V., Komínková, O. (2014). The CLIL Method Versus Pupils` Results in Solving Mathematical Word Probelms. The New Educational Review 38(4), Wydawnictwo Adam Marszalek, Torún 2014, pp 238 – 249.

Petrášková, V., Rosa, P. (2017). Potencial of Maple as a tool for improving financial education of future teachers. The International Journal for Technology in Mathematics Education 24(3), pp. 161 -166.

Články v domácích odborných časopisech

Petrášková, Vladimíra: Geometrická pravděpodobnost, Univ.S.Boh. Dept.Math.Rep. ser.1 (1997), str. 14-20

Petrášková, Vladimíra: Vyrovnávání úmrtnostních tabulek, Univ.S.Boh. Dept.Math.Rep. ser.6 (1998), str. 57-61, ISBN 80-7040-329-2

Petrášková, Vladimíra: Lineární regrese s více vysvětlujícími proměnnými, Univ.S.Boh. Dept.Math.Rep. ser.7 (1999), str. 30-35, ISBN 80-7040-392-6

Petrášková Vladimíra: Využití počítačů při výuce matematické analýzy, Univ.S.Boh. Dept.Math.Rep. ser.8 (2000), str. 87-93, ISBN 80-7040-468-X

Petrášková, V., Dolejší, J.: Statistická analýza experimentu shodnosti, AKUSTIKA D2-2001, vol.1, Studio D- akustika s.r.o. v Českých Budějovicích (2001), str. 1-14, ISBN-80-238-7349-0

Petrášková,V.: Výuka matematické analýzy pomocí matematického software, Univ.S.Boh. Dept.Math.Rep. ser.9 (2001), str.17-22, ISBN 80-7040-532-5

Petrášková, Vladimíra: Statistické zpracování dat experimentu shodnosti, Mundus symbolicus, Ročník 10, 2002, VŠE, Praha, str. 65-70, ISSN 1210-809X

Petrášková, Vladimíra: Základy finanční matematiky ve výuce matematiky na středních školách, Mundus symbolicus, Ročník 10, 2002, VŠE, Praha, str. 147-154, ISSN 1210-809X

Petrášková, V. : Geometrická posloupnost ve finanční matematice na středních školách, Univ.S.Boh. Dept.Math.Rep. ser.10 (2002), str. 103-110, ISBN 80-7040-596-1

Petrášková, V.: Základní metoda zjišťování konzistence výsledků a odlehlých hodnot, AKUSTIKA D3-2002, vol.2, 2002, str. 44-50, ISBN-80-238-8537-5

Dolejší, J., Petrášková, V.: Mezilaboratorní porovnání - Expozice hluku na pracovních místech, AKUSTIKA D3-2002, vol.2, 2002, str.51-58, ISBN-80-238-8537-5

Petrášková, Vladimíra: Using of mathematical software in teaching mathematics, Mundus symbolicus, Ročník 11, 2003, číslo 1, VŠE, Praha, str. 45-51, ISSN 1210-809X

Petrášková, V. : Základní problematika modelování časových řad, Univ.S.Boh. Dept.Math.Rep. ser.11 (2003) , 2. vydání, str. 295-300, ISSN 1214-4681

Petrášková, Vladimíra: Statistické programové systémy, AKUSTIKA D4 - 2003, vol.3, 2003, str.60-63, ISBN-80-239-0576-7

Petrášková, V.: Stanovení optimálních intervalů mezi preventivními opravami nebo výměnami, Mundus symbolicus, Ročník 11, 2003, číslo 2, VŠE, Praha, str. 123-128, ISSN 1210-809X

Petrášková, Vladimíra: Using of CAS in teachers´ training, Univ.S.Boh. Dept.Math.Rep. ser.11 (2003), 1. vydání, str. 137-140, ISSN 1214-4681

Petrášková, V., Klůfa, J.: Computer solving linear systems, Univ.S.Boh. Dept.Math.Rep. ser.11 (2003), 1. vydání, str. 141-144, ISSN 1214-4681

Petrášková, Vladimíra: Nejistoty měření a směrodatná odchylka reprodukovatelnosti. AKUSTIKA - 2004, vol.4, 2004, s. 22-34, ISBN-80-239-2311-0

Petrášková,V.: Aplikace modelu přenosové funkce v časové řadě českého vývozu do EU, Univ.S.Boh. Dept.Math.Rep. ser.12 (2004), s. 47-54, ISSN 1214-4681

Petrášková,V., Zmeškalová, E.: Funkce gama a beta, Univ.S.Boh. Dept.Math.Rep. ser.12 (2004), s. 55-60, ISSN 1214-4681

Dolejší, J., Petrášková, V.: Mezilaboratorní porovnávací zkoušky. AKUSTIKA 2005, Volume 5, str.25-30, ISBN 80-239-4581-5

Petrášková, V.: Statistické zpracování experimentálních dat. AKUSTIKA 2005, Volume 5, str. 57-61, ISBN 80-239-4581-5

Petrášková, V., Zmeškalová, E.: Užití funkce gama a beta, Mundus symbolicus, Ročník 13, 2005, ISSN 1210-809X, str. 173-179

Petrášková, V.: Finanční trhy a finanční časové řady, Mundus symbolicus, Ročník 13, 2005, ISSN 1210-809X, str. 145-151

Petrášková, V.: Užití modelu s přenosovou funkcí, Univ.S.Boh. Dept.Math.Rep. ser. 13 (2005), s. 139-144, ISSN 1214-4681

Petrášková, V.: Determination of sound power as per ISO 3744 and uncertainty of measurement, AKUSTIKA, Volume 6, 2006, ISSN 1801 - 9064, p. 55-58.

Petrášková, V., Mrkvička, T.: Index PX 50 versus index Dow Jones EURO STOXX 50, Mundus symbolicus, Ročník 14, 2006, ISSN 1210-809X, s. 71-77.

Petrášková, V.: Annual profit rate volatility forecast of PX index, Mundus symbolicus, Ročník 15, 2007, ISSN 1210-809X, s. 137-142.

Petrášková, V., Hašek, R.: Multimedia tool for teaching of financial mathematics, Univ.S.Boh. Dept.Math.Rep. ser.15, 2007, ISSN 1214-4681, s. 91-96.

Petrášková, V.: Předpověď roční volatility míry zisku indexu PX, Univ.S.Boh. Dept.Math.Rep. ser.15, 2007, ISSN 1214-4681, s. 85-90.

Petrášková, V.: Index PX50 versus oborové indexy. Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep., ser. 16, 2008, ISSN 1214-4681, s. 93-98

Petrášková, V.: Inter-laboratory comparative tests and their evaluation. AKUSTIKA, Volume 9, 2008, ISSN 1801 - 9064, p. 22-27

Petrášková, V.: Pěstování finanční gramotnosti ve vzdělávání středoškoláků. Matematika, fyzika a informatika, ročník 19, Prométheus, Praha 2009, s. 129-141, ISSN – 1210-1761.

Hašek, R., Petrášková, V.: Web interactive tool to improve financial literacy. South Bohemia Mathematical Letters , Volume 17 (1), 2009, p. 61-70, ISSN -1804-1450.

Petrášková, V.: Znalost problematiky hypotečních úvěrů - nezbytná součást finanční gramotnosti. Matematika, fyzika a informatika, ročník 20, Prométheus, Praha 2010, s. 197 - 206, ISSN – 1210-1761.

Petrášková, V., Hašek, R. : Cesta ke zvyšování finanční gramotnosti. e- Pedagogium, Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, 86 – 107. ISSN 1213-7758.

Petrášková, V.: Znalost problematiky penzijního připojištění - nezbytná součást finanční gramotnosti (I. část). Matematika, fyzika a informatika, ročník 21, Prométheus, Praha 2012, s. 395 - 404, ISSN – 1210-1761.

Petrášková, V.: Analýza míry zisku indexu PX. Littera Skripta 5(1), 2012, str. 103-113, ISSN 1802-503X .

Petrášková, V.: Statistical methods of proficiency testing processing and evaluation. AKUSTIKA, 19(1), 2013, ISSN 1801 - 9064, p. 41-47. (SCOPUS)

Petrášková, V.(2013). Management proficiency testing. AKUSTIKA, 20(1), 2013, ISSN 1801 - 9064, p. 50-57. (SCOPUS)

Petrášková, V. (2013). Pěstování finanční gramotnosti ve vzdělávání žáků 2. stupně ZŠ. Matematika, fyzika a informatika, ročník 22, Prométheus. s. 129-141, ISSN – 1210-1761.

Petrášková, V.(2013). Cíle finančního vzdělávání v oblasti penzijního připojištění. Littera Skripta 6(1), 2013, str. 116-128, ISSN 1805-9112.

Petrášková, V. (2015). Estimations of position and dispersion in evaluation of laboratory measurements. AKUSTIKA 23(1) , p. 13-17. (SCOPUS)

Kazda, M., Petrášková, V. (2015). Aktivizující výukové metody při zvyšování úrovně finanční gramotnosti. South Bohemia Mathematical Letters , 23, 47 – 58.

Petrášková, V. (2016). Využití znalostí matematiky při práci s kreditní kartou. Matematika, fyzika a informatika , ročník 25 (1), Prométheus, str. 11 – 18.

Petrášková, V. (2016). Correctness testing and equality testing in evalution of acoustic laboratory measurements. AKUSTIKA , 26(2), 2015, ISSN 1801 - 9064, p. 20-28. (SCOPUS)

Články ve sbornících zahraničních konferencí

Klůfa, J., Petrášková, V.: New tables of the LTPD sampling inspection plans by variables, In: Applications of mathematics and statistics in economics, 5th International Scientific Conference Abstracts, Department of Statistics and Economic Cybernetics 2002, Wroclaw University of Economics, str. 30.

Petrášková, V., Klůfa, J.: Computer- aided instruction of mathematical analysis, Visit - me - 2002, bk teachware Lehrmittel GmbH&CoKG, In: J. Bohm (Hrsg./ed.), Vídeň, ISBN 3-901769-49-8

Petrášková, V., Klůfa, J.: Some Problems of Using maple in Teaching Mathematics, Proceedings European Congress ITEM (Integrating Technologies into Mathematics Education, Reims, France, 2003, p. 41

Klůfa,J.-Petrášková, V.: Acceptance sampling plans by variables with given AOQL. In: Applications of mathematics and statistics in economics, 6th International Scientific Conference Abstracts, str. 6, Bánská Bystrice 2003

Petrášková, V., Klůfa, J.: Some Problems of Using maple in Teaching Mathematics, Proceedings European Congress ITEM (Integrating Technologies into Mathematics Education), Reims, France, 2003, www.reims.iufm.fr/Recherche/Cadre_recherche.htm (Communications and Demonstrations)

Petrášková, V.: The application of CAS in teaching calculus, Proceedings TIME-2004, Montreal, Canada, 2004. CD-ROM, ISBN 3-901769-59-5.

Petrášková, V.: Round Robin Tests, Proceedings ICSV13 (13th International Congress on Sound and Vibration) - Vienna, 2006. CD - ROM, ISBN 3-95-01554-5-7.

Hašek, R., Petrášková , V.: Financial education with the technological support. In: Aplimat 2011 [CD - ROM]. Bratislava : Faculty of Mechanical Engineering, 2011, s. 1351–1360. ISBN 978-80-89313-51-8.

Petrášková, V.: Pre – service teachers´ financial literacy. Proceedings of the 36th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Taipei, Taiwan: PME, 2012, s.314, ISSN 0771-100X.

Petrášková, V., Hošpesová, A. (2013). Beginning with financial literacy on primary school level? In Jarmila Novotná, Hana Moraová (Eds.). SEMPT 2013 - International Symposium Elementary Mathematics Teaching. Proceedings – Tasks and Tools in Elementary Mathematics, Praha, 18. 8- 23. 8. 2013. pp. 351 – 353. ISBN 978-80-7290-637-6. (WoS)

Hašek, R., Petrášková, V.: Effective methods of teaching financial issues. In Proceedings of the 11th International Conference Efficeency and Responsibility in Education 2014. Praha : Czech University of Life Sciences Prague, 2014, s. 186-192. ISBN 978-80-213- 2468-8. (WoS)

Kazda, M, Petrášková, V., Rosa, P. (2016). Project learning focused on the issue of loan products. In Proceedings of the 13th International Conference Efficeency and Responsibility in Education 2016. Praha : Czech University of Life Sciences Prague, 2016, s. 271- 278. ISBN 978-80-213- 2646-0. (WoS)

Petrášková, V., Rosa, P. (2017). Using Maple cloud computing in financial education of pre-service teachers. In Book of abstracts. 23rd Conference on Applications of Computer Algebra Jerusalem, July 17–21, 2017., p. 30.

Články ve sbornících domácích konferencí

Petrášková, Vladimíra: Problém úmrtnostních tabulek, XVII. Mezinárodní kolokvium, VVŠ PV Vyškov,1999, str. 159-162, ISBN 80-7231-035-6

Petrášková, V., Tlustý, P.: Průběh funkce s využitím programu Maple, In.: Pedagogický software. Sborník přednášek a programů ze 7. ročníku mezinárodní konference. České Budějovice, 8. - 9. 6. 2000. Str. 5. ISBN 80-85645-40-8

Petrášková, Vladimíra: Statistické metody ve výuce, XVIII. Mezinárodní kolokvium, VVŠ PV Vyškov,2000, str. 250-253, ISBN 80-7231-059-3

Petrášková, Vladimíra: Program MAPLE a matematická analýza, XIX. Vědecké kolokvium, VVŠ PV Vyškov, 2001, str. 280-282, ISBN 80-7231-071-2

Petrášková, Vladimíra: Aplikační příklady na geometrickou posloupnost ve finančnictví na střední škole, XX. Mezinárodní kolokvium, VVŠ PV Vyškov, 2002, str. 300-303, ISBN 80-7231-090-9

Petrášková, Vladimíra, Tlustý, Pavel: Pravděpodobnost a program MAPLE V, In.: Pedagogický software. Sborník přednášek a programů z 8. ročníku mezinárodní konference. České Budějovice, 5. - 6. 6. 2002, str. 5. ISBN 80-85645-46-7

Petrášková, Vladimíra: Výuka pravděpodobnosti pomocí software MAPLE, 8. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol, Jednota českých matematiků a fyziků, Praha, str. 241-245, ISBN 80-7015-876-X

Petrášková,V.: Předpověď v časové řadě českého vývozu, Sborník příspěvků z doktorandského semináře 2004, ČZU v Praze, PEF, 2004, ISBN 80-213-1150-9

Petrášková, V.: Využití teorie modelu přenosové funkce pro předpověď v časové řadě českého vývozu, Sborník příspěvků z doktorandského semináře, ČZU PEF 2005, str. 511-518, ISBN 80-213-1314-5

Petrášková, V.: Rozvíjení finanční gramotnosti. Sborník příspěvků 4.konference Užití počítačů ve výuce matematiky, České Budějovice 2009, s. 174 – 179, ISBN -978-80-7394-186-4.

Kuřina, F., Petrášková, V., Tichá, M.: Může matematika přispět k porozumění světu? Sborník příspěvků z konference Dva dny s didaktikou matematiky, PedF UK, Praha 2010, 120 – 125. ISBN 978-80-7290-485-3.

Hašek R., Petrášková, V.: Počítačová podpora výuky finanční matematiky. Sborník příspěvků ze 7. konference O matematice a fyzice na vysokých školách technických, část 1 -- matematika, Univerzita obrany, Brno, 2011, s. 121 – 132. ISBN 978-80-7231-815-5.

Petrášková, V.: Průvodce reklamou na spotřebitelské úvěry. Sborník 5. konference Užití počítačů ve výuce matematiky, České Budějovice, 3.-5. 11. 2011, str. 281-288, ISBN 978-80-7394-324-0. sborník online

Petrášková, V.: Finanční vzdělávání pro střední školy. Sborník příspěvků z konference Dva dny s didaktikou matematiky, PedF UK, Praha 2012, s. 47-52, ISBN 978-80-7290-604-8.

Granty

 1. Projekt MŠMT
  Rok: 2001
  Název: Vzdělávací program pro podporu doplňujícího pedagogického studia oboru učitelství matematiky pro SŠ
  Poskytnuté finanční prostředky: 330 000,- Kč

 2. Projekt MŠMT
  Rok: 2002
  Název: Vzdělávací program rozšiřujícího pedagogického studia oboru učitelství matematiky pro SŠ a ZŠ
  Poskytnuté finanční prostředky: 337 000,- Kč

 3. Projekt FRVŠ
  Rok: 2007
  Název: Multimediální pomůcka pro výuku předmětu Finanční matematika
  Poskytnuté finanční prostředky: 127 000,- Kč

 4. Projekt MŠMT
  Rok: 2008
  Hlavní řešitel: RNDr. J. Milota, spoluřešitelé: ... RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D. ...
  Název: Rozvoj informačních a komunikačních technologií na JU
  Poskytnuté finanční prostředky: 12 612 000,- Kč

 5. Projekt MŠMT
  Rok: 2009
  Hlavní řešitel: Mgr. M. Hanák, spoluřešitelé: Mgr. M. Cihlová, Ing. T. Randák, Ph.D., Ing. M. Rodina, doc. PhDr. R. Krajíc, CSc., Mgr. R. Černý, CSc., Mgr. J. Schuster, RNDr. V. Petrášková, Ph.D., Mgr. M. Kostka, doc. Ing. B. Čermák, CSc.
  Název: Rozvoj přístrojového vybavení
  Poskytnuté finanční prostředky: 10 187 000,- Kč

 6. Projekt FRVŠ
  Rok: 2009
  Hlavní řešitel: RNDr. V. Petrášková, Ph.D., spoluřešitel: Mgr. R. Hašek, Ph.D.
  Název: Úvod do financí
  Poskytnuté finanční prostředky: 64 000,- Kč

 7. Projekt FRVŠ
  Rok: 2010
  Hlavní řešitel: Mgr. R. Hašek, Ph.D., spoluřešitel: RNDr. V. Petrášková, Ph.D.
  Název: Užití počítačových algebraických systémů ve výuce matematiky
  Poskytnuté finanční prostředky: 79 000,- Kč

 8. Innovations in Mathematics Education on European Level“ Comenius 030470/601/COMENIUS-InnoMathEd 141831/102020
  Rok: 2008 – 2010
  Hlavní řešitel: University of Augsburg, Germany
  Spoluřešitelé: Bulgarian Academy of Sciences (BG), University of South Bohemia, University of Bayreuth (DE), University of Cyprus (CY), Tyrolean Educational Service (AT), University of Cambridge (UK), University of Oslo (NO), German School Board Bolzano (IT)

 9. Project Fibonacci - Inquiry-Based Science and Mathematics Education, 7. rámcový program EU 030470/608/FIBONACCI 244684/104020
  Rok: 2011-2013
  Hlavní řešitel: University of Bayreuth, Germany
  Spoluřešitelé: University of Augsburg, Bulgarian Academy of Sciences, University of South Bohemia, University of Zurich, Switzerland, Thuringian Institute for Teacher Training and Quality Management, Germany

 10. Project Developing Key Competences by Mathematics Education / KeyMath 030470/601/COMENIUS 538 319- KeyCoMath/102020
  Rok: 2013-2016
  Hlavní řešitel: University of Bayreuth, Germany
  Spoluřešitelé: University of Augsburg, Bulgarian Academy of Sciences, Institute of Mathematics and Informatics, University of South Bohemia, University of Bergen University of Cyprus, University of Klagenfurt, German Department of Education in South Tyrol, School Rottenschwil

 11. Projekt scienceZOOM
  Název projektu: scienceZOOM_popularizaceVaV na JU
  Zkrácený název projektu: scienceZOOM
  číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/35.0001
  Prioritní osa: Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj
  Oblast podpory: 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
  Zahájení projektu: 1. 6. 2012
  Ukončení Projektu: 31. 5. 2014

 12. Projekt scienceZOOM2
  Název projektu: scienceZOOM2 popularizaceVaV
  Zkrácený název projektu: scienceZOOM2
  číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/45.0002
  Prioritní osa: 2. Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj
  Oblast podpory: 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
  Zahájení projektu: 7. 3. 2014
  Ukončení Projektu: 30. 6. 2015

 13. GAJU 121/2016/S
  Název projektu: Řešeni problémů jako jedna z klíčových kompetencí ve výuce matematiky a informatiky

 14. MatemaTech
  Název projektu: Matematickou cestou k technice / Durch den mathematischen Weg zur Technik
  Rok: 2016 – 2019
  Řešitelé: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Pedagogická fakulta), Johannes Kepler Universität Linz (Institut für Didaktik der Mathematik)zpět na osobní stránku