RNDr. Libuše Samková, Ph.D.

Publikační činnost

Štěpničková, L. (1997) Posloupnosti holomorfních a harmonických funkcí, MFF UK (diplomová práce), Praha.

Štěpničková, L. (1999) On pointwise and locally uniform convergence of sequences of solutions of elliptic PDE´s. WDS´99 (Proc. contr. papers), 8(I), pp. 19-20.

Štěpničková, L. (1999) Pointwise and locally uniform convergence of holomorphic and harmonic functions. Comment. Math. Univ. Carolinae 40(4), pp. 665-678, ISSN 0010-2628.

Štěpničková, L. (2001) Sheaves of solutions to elliptic and parabolic PDE´s and their properties, MFF UK (doktorská práce), Praha: Univerzita Karlova.

Samková, L. (2002) Sbírka příkladů z matematiky, Praha: Vydavatelství ČVUT, 122 s., ISBN 80-01-02628-0. (Dotisky 2003 a 2006)

Samková, L. (2005) Nebojte se TeXu. Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep. Ser., Vol. 13, pp. 183-188, ISSN 1214-4681.

Samková, L. (2006) Coverings and Convergences. Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep. Ser., Vol. 14, pp. 221-226, ISSN 1214-4681.

Samková, L. (2009) An unconventional way of using computers in mathematical education --- Advertising mathematics. South Bohemia Mathematical Letters, 17(1), pp. 71-76, ISSN 1804-1450. časopis online

Samková, L. (2010) Calculus of one and more variables with Maple. CADGME 2010 Conference, Hluboká nad Vltavou. sborník online

Samková, L. (2011) Matematické modelování v biologických disciplínách, České Budějovice: Jihočeská univerzita, 145 s., ISBN 978-80-7394-300-4.

Dvořáková, Z., Smrčka, L. a kol. (2011) Finanční vzdělávání pro střední školy. Se sbírkou řešených příkladů na CD. Praha: C. H. Beck, 312 s. + 210 s. na CD, ISBN 978-80-7400-008-9. (sbírka 25 %)

Samková, L. (2011) Badatelsky orientované vyučování matematiky. Sborník 5. konference Užití počítačů ve výuce matematiky, str. 336-341, ISBN 978-80-7394-324-0. sborník online

Samková, L. (2012) Calculus of one and more variables with Maple. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 43(2), pp. 230-244, ISSN 0020-739X (Print), 1464-5211 (Online), doi: 10.1080/0020739X.2011.582248.

Samková, L. (2012) IBSME in the Czech Republic. Fibonacci Project European Conference, Leicester. (Online)

Hošpesová, A., Samková. L. (2012) Skládání tvarů jako podnět k badatelským aktivitám v geometrii na ZŠ. Sborník konference Jak učit matematice žáky ve věku 10-16 let, str. 123-130, ISBN 978-80-86843-34-6. příspěvek

Samková, L. (2012) Workshop: Volume and area ratios with GeoGebra. CADGME 2012 Conference, Novi Sad. sborník online

Samková, L. (2012) Deepening the content knowledge with GeoGebra. CADGME 2012 Conference, Novi Sad. sborník online

Samková, L. (2012) Pracovní listy pro badatelsky orientované vyučování matematiky. Sborník konference Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2012, Plzeň: Vydavatelský servis, str. 167-172. ISBN 978-80-86843-37-7. příspěvek

Baptist, P., Raab, D. et al. (2012) Implementing Inquiry in Mathematics Education. Bayreuth, 176 p., ISBN 978-3-00-040752-9. (10 %)

Samková, L. (2012) Jak velká je třetina koule? South Bohemia Mathematical Letters, 20(1), str. 25-29, ISSN 2336-2081. článek online

Samková, L. (2013) Volume and area ratios with GeoGebra. North American GeoGebra Journal, Vol. 2, No. 1, pp. 10-13, ISSN 2162-3856. (Online)

Samková, L. (2013) Enhancing estimation skills with GeoGebra - Volume ratios of essential solids. In O. Foley, M. T. Restivo, J. Uhomoibhi and M. Helfert (Eds.) CSEDU 2013 - Proceedings of the 5th International Conference on Computer Supported Education, Aachen, 6-8 May 2013. pp. 89-94, SciTePress, ISBN 978-989-8565-53-2, doi: 10.5220/0004382100890094. conference web paper

Samková, L. (2013) Deepening the content knowledge of area and perimeter with GeoGebra. Electronic Journal of Mathematics and Technology, Vol. 7, No. 6, pp. 419-427, ISSN 1933-2823. (Online)

Samková, L. (2013) Deepening the content knowledge of area and perimeter with GeoGebra. Research Journal of Mathematics and Technology, Vol. 2, No. 2, pp. 41-49, ISSN 2163-0380.

Samková, L. (2013) Modelování reálných situací v matematice na SŠ - Stěhovací problém. South Bohemia Mathematical Letters, 21(1), str. 67-75, ISSN 2336-2081. článek online

Samková, L. (2013) Využití programu GeoGebra při nácviku odhadů. Sborník 6. konference Užití počítačů ve výuce matematiky, str. 323-336, ISBN 978-80-7394-448-3. sborník online

Leischner, P., Samková, L. (2014) Od řešení Heronovy úlohy k modelům kuželoseček. Matematika - fyzika - informatika, 23(1), str. 9-14, ISSN 1805-7705. (Online)

Samková, L. (2014) Sedm podob badatelsky orientovaného vyučování matematice I. In B. Bastl, M. Lávička (Eds.) Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2014, Plzeň: Vydavatelský servis, str. 187-192. ISBN 978-80-86843-46-9. příspěvek

Samková, L. (2014) Získávání předmatematických zkušeností v mateřské škole. South Bohemia Mathematical Letters, 22(1), str. 38-42, ISSN 2336-2081. časopis online

Samková, L., Hošpesová, A., Roubíček, F., Tichá, M. (2015) Badatelsky orientované vyučování matematice. Scientia in educatione, 6(1), str. 91-122, ISSN: 1804-7106. (50 %) časopis online článek online

Samková, L., Hošpesová, A. (2015) Using Concept Cartoons to investigate future teachers' knowledge. In K. Krainer and N. Vondrová (Eds.) Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 9) (pp. 3241-3247), Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-7290-844-8. conference web příspěvek online

Samková, L., Tichá, M. (2015) Investigating future primary teachers' grasping of situations related to unequal partition word problems. In C. Sabena, B. Di Paola (Eds.) Quaderni di Ricerca in Didattica (Mathematics), n. 25, Supplemento n.2. Proceedings CIEAEM 67, Teaching and learning mathematics: resources and obstacles (pp. 295-303), Palermo, Italy: G.R.I.M. (Departimento di Matematica e Informatica, University of Palermo). ISSN 1592-4424. (50 %) sborník/časopis online příspěvek online

Hošpesová, A., Samková, L., Tichá, M., Roubíček, F. (2015) How primary school teachers posed problems for inquiry based education. In J. Novotná and H. Moraová (Eds.) International Symposium Elementary Maths Teaching SEMT ‘15. Proceedings (pp. 156-165), Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-7290-833-2.

Samková, L., Naylor, S. (2015) Concept Cartoons as educational and diagnostic tool. In J. Novotná and H. Moraová (Eds.) International Symposium Elementary Maths Teaching SEMT ‘15. Proceedings (pp. 374-376), Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-7290-833-2. (80 %)

Samková, L., Tichá, M., Hošpesová, A. (2015) Error patterns in computation in Concept Cartoons. In J. Novotná and H. Moraová (Eds.) International Symposium Elementary Maths Teaching SEMT ‘15. Proceedings (pp. 390-391), Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-7290-833-2.

Samková, L. (2015) Modelování kuželoseček v dynamickém prostředí. Matematika - fyzika - informatika, 24(4), str. 303-311, ISSN 1805-7705. (Online)

Samková, L. (2015) Concept Cartoons a jejich interaktivní možnosti. Sborník 7. konference Užití počítačů ve výuce matematiky, str. 214-218, ISBN 978-80-7394-549-7. sborník online

Samková, L. (2015) Badatelsky orientované vyučování. In V. Šimandl (Ed.) Badatelsky orientovaná výuka matematiky a informatiky s podporou technologií (pp. 11-20), Č. Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-7394-531-2. pracovní verze

Samková, L., Tichá, M. (2016) Developing views of proof of future primary school teachers. In L'. Balko, D. Szarková and D. Richtáriková (Eds.) Proceedings, 15th Conference on Applied Mathematics Aplimat 2016 (pp. 987-998), Bratislava, Slovak Republic: STU. ISBN 978-80-227-4531-4. (85 %)

Samková, L. (2016) Badatelsky orientované vyučování matematice v přípravě budoucích prvostupňových učitelů. In M. Uhlířová (Ed.) EME2016 Proceedings. Primární matematické vzdělávání v souvislostech (pp. 9-14), Olomouc: Pedagogická fakulta UP. ISBN 978-80-905281-3-0. příspěvek

Tichá, M., Samková, L. (2016) Badatelsky orientované vzdělávání jako jedna z cest ke zkvalitňování profesionality učitelů. In M. Uhlířová (Ed.) EME2016 Proceedings. Primární matematické vzdělávání v souvislostech (pp. 222-226), Olomouc: Pedagogická fakulta UP. ISBN 978-80-905281-3-0. (50 %)

Samková, L., Tichá, M. (2016) Developing open approach to mathematics in future primary school teachers. In M. Flégl, M. Houška, I. Krejčí (Eds.) Proceedings of the 13th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2016 (pp. 494-501), Praha: Czech University of Life Sciences. ISBN 978-80-213-2646-0, ISSN 2336-744X. (80 %) proceedings online

Samková, L., Tichá, M. (2016) On the way to develop open approach to mathematics in future primary school teachers. ERIES Journal , 9(2), str. 37-44, ISSN 1803-1617 (electronic), ISSN 2336-2375 (printed). (85 %) časopis online článek online

Samková, L., Tichá, M. (2016) On the way to improve primary teachers' professionalism: the case of inquiry and Concept Cartoons. In B. Maj-Tatsis, M. Pytlak, E. Swoboda (Eds.) Inquiry based mathematical education (pp. 58-67), Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. (50 %)

Samková, L., Tichá, M. (2016, červenec) On the way to enhance future primary teachers' beliefs about mathematics via inquiry based university courses. Příspěvek přednesený na mezinárodní konferenci ICME-13 v Hamburku.

Samková, L., Tichá, M. (2016) O některých miskoncepcích souvisejících se schopností argumentovat. In J. Hromadová, A. Slavík (Eds.) Cesty k matematice II (pp. 58-66), Praha: Matfyzpress. ISBN 978-80-7378-326-6. (80 %) sborník online

Samková, L. (2016) Ohlédnutí za sedmi podobami badatelsky orientovaného vyučování matematice. In B. Bastl, M. Lávička (Eds.) Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2016, Plzeň: Vydavatelský servis, str. 113-118. ISBN 978-80-86843-52-0 (CD-ROM). příspěvek

Samková, L. (2016) Didaktické znalosti obsahu budoucích učitelů 1. stupně základní školy před studiem didaktiky matematiky. Scientia in educatione, 7(2), str. 71-99, ISSN: 1804-7106 (Online). časopis online článek online

Samková, L., Hošpesová, A., Tichá, M. (2016) Role badatelsky orientované výuky matematiky
v přípravě budoucích učitelů 1. stupně ZŠ. Pedagogika, 66(5), str. 549-569, ISSN 2336-2189 (Online). (70 %) časopis online článek online

Samková, L., Tichá, M. (2017) Observing how future primary school teachers reason and generalize: the case of number triangles and Concept Cartoons. In D. Szarková, P. Letavaj, D. Richtáriková, M. Prašílová (Eds.), Proceedings, 16th Conference on Applied Mathematics Aplimat 2017, Bratislava: Vydavatel'stvo Spektrum STU, str. 1354-1368, ISBN 978-80-227-4650-2. (80 %)

Samková, L., Tichá, M. (2017) Observing how future primary school teachers reason about fractions. In M. Houška et al. (Eds.) Proceedings of the 14th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2017 (pp. 363-371), Praha: Czech University of Life Sciences, ISBN 978-80-213-2762-7, ISSN 2336-744X. (80 %) proceedings online

Samková, L., (2017) Planning and conducting inquiry based mathematics course for future primary school teachers. In J. Novotná and H. Moraová (Eds.) International Symposium Elementary Maths Teaching SEMT ‘17. Proceedings (pp. 354-364), Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-7290-955-1.

Samková, L., (2017) A pathway to inquiry. In J. Novotná and H. Moraová (Eds.) International Symposium Elementary Maths Teaching SEMT ‘17. Proceedings (pp. 480-482), Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-7290-955-1.

Samková, L. (2017) Using Concept Cartoons to investigate future teachers' knowledge -- new findings and results. In S. Zehetmeier, B. Rösken-Winter, D. Potari, & M. Ribeiro (Eds.), Proceedings of the Third ERME Topic Conference on Mathematics Teaching, Resources and Teacher Professional Development (ETC3, October 5 to 7, 2016) (pp. 207-216). Berlin, Germany: Humboldt-Universität zu Berlin. ISBN 978-3-00-058755-9. proceedings online

Samková, L., Tichá, M. (2017) On the way to observe how future primary school teachers reason about fractions. ERIES Journal , 10(4), pp. 93-100, ISSN 1803-1617 (electronic), ISSN 2336-2375 (printed), doi: 10.7160/eriesj.2017.100401. (85 %) časopis online článek online

Samková, L. (2017) Badatelské úlohy ve vyučování matematice. Sborník 8. konference Užití počítačů ve výuce matematiky, str. 116-131. Č. Budějovice: Jihočeská univerzita. ISBN 978-80-7394-677-7. pracovní verze sborník online

Samková, L. (2018) Concept Cartoons as a Representation of Practice. In O. Buchbinder, S. Kuntze (Eds.), Mathematics Teachers Engaging with Representations of Practice, ICME-13 Monographs (pp. 71-93). Cham: Springer. ISBN 978-3-319-70593-4 (print), 978-3-319-70594-1 (online), DOI: 10.1007/978-3-319-70594-1_5.

Samková, L. (2018) Written tests vs Concept Cartoons: the case of future teachers and fractions. In J. Fejfar et al. (Eds.) Proceedings of the 15th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2018 (pp. 314-321), Praha: Czech University of Life Sciences, ISBN 978-80-213-2858-7, ISSN 2336-744X.

Samková, L. (v tisku) Polyvalentní úlohy v matematice. In Proceedings of Elementary Mathematics Education 2018.

Samková, L. (2018, v tisku) Uplatnění otevřeného přístupu k matematice v přípravě budoucích učitelů 1. stupně ZŠ -- empirická studie v kontextu badatelsky orientovaného kurzu. Studia Paedagogica , 23(3), ISSN 2336-4521 (online), ISSN 1803-7437 (printed). časopis onlinezpět na osobní stránku ,