Bakalářské studium

Informace o bakalářském studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám.

Matematika se zaměřením na vzdělávání

Obor se studuje prezenčně v kombinaci s libovolným jiným oborem typu "se zaměřením na vzdělávání" nabízeným fakultou, tedy:

 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
 • Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání
 • Historie se zaměřením na vzdělávání
 • Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
 • Chemie se zaměřením na vzdělávání
 • Informační technologie se zaměřením na vzdělávání
 • Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
 • Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
 • Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání
 • Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání
 • Technická výchova se zaměřením na vzdělávání
 • Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
 • Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání
 • Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Podrobnosti k oborům do kombinace najdete ZDE.


Charakteristika oboru:

Bakalářský studijní obor Matematika se zaměřením na vzdělávání je koncipován jako dvouoborový v kombinaci s dalšími obory nabízenými na Pedagogické fakultě. Studenti si zapisují povinné předměty, předměty povinně volitelné a dále předměty výběrové.
V průběhu bakalářského dvouoborového studia (tj. např. kombinace Matematika se zaměřením na vzdělávání + Fyzika se zaměřením na vzdělávání) musí student ke státní zkoušce získat alespoň 180 kreditů.
Tyto kredity získává z univerzitního základu společného pro oba obory (12 kreditů), z pedagogicko psychologické složky (32 kreditů), za předměty studijního oboru A (64 kreditů), za předměty studijního oboru B (64 kreditů), za bakalářskou práci (8 kreditů).
Bakalářská práce se vypracovává buď z oboru A, nebo z oboru B, nebo z pedagogiky a psychologie. Bakalářské státní zkoušky budou vykonány z obou oborů studia se zaměřením na vzdělávání a dále z pedagogiky a psychologie.

Přehled všech povinných a povinně volitelných předmětů vyučovaných v rámci oboru Matematika se zaměřením na vzdělávání najdete ZDE.

Profil absolventa:

Absolvent je připraven k navazujícímu magisterskému studiu učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol, a to zejména v oblasti základů pedagogiky, pedagogické psychologie a matematiky. Absolvent se může uplatnit jako asistent učitele v rámci výuky matematiky na základní škole, případně jako odborník v mimoškolním zařízení, které je zaměřené na volný čas dětí a mládeže. Je odborně připraven pro realizaci zájmové činnosti dětí a dalších aktivit volného času, které umí ve škole diferencovaně organizovat.

Přijímací zkouška:

Přijímací zkouška se nekoná.

Kritéria pro sestavení pořadí uchazečů:

Kritéria naleznete ZDE.