Celoživotní vzdělávání

Katedra matematiky nabízí v rámci CŽV dva studijní programy pro učitele na 2. st. ZŠ:

1) Rozšíření kvalifikace pro učitele matematiky

Učitelství matematiky pro SŠ

Rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s § 6 odst. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Studium zahrnuje scientní základ učiva daného předmětu na střední škole a pedagogicko psychologickou složku. Vede k získání kvalifikace učitele matematiky pro střední školy podle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb, ve znění pozdějších předpisů.

Studium je určeno absolventům studia učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ, kteří chtějí získat kvalifikaci vyučovat matematiku na střední škole.

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti matematiky pro střední školy, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka v této oblasti. Znalosti a dovednosti získané studiem matematiky umožní absolventům kvalifikovaný výkon pedagogické praxe na střední škole.

Studium je nabízeno v kombinované formě. Program bude realizován v průběhu tří až čtyř semestrů s časovou dotací 200 hodin, z toho 120 hodin přímé výuky a 80 hodin výuky distanční. Program je rozdělen na 2 části: scientní základ vyučovaného předmětu (170 hodin) a pedagogika a psychologie pro učitele střední školy (30 hodin). Program je doplněn o 20 hodin přímé pedagogické praxe, jejíž absolvování účastník doloží písemně.

Předpokládané časové dotace výuky uvádí následující tabulka

Studium je realizováno v rámci CŽV, za finanční úhradu.

Další informace naleznete zde.

----------------------------------

2) Rozšíření kvalifikace pro učitele nematematických předmětů

Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ

Rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s § 6 odst. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Studium je určené absolventům studia učitelství pro 2. stupeň základní školy, kteří chtějí získat kvalifikaci učit další předmět matematiku na 2. stupni ZŠ.

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti matematiky pro základní školy, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka v této oblasti. Znalosti a dovednosti získané studiem matematiky umožní absolventům kvalifikovaný výkon pedagogické praxe na základní škole.

Studium je nabízeno v kombinované formě. Program bude realizován v průběhu tří až čtyř semestrů s časovou dotací 250 hodin, z toho 150 hodin přímé výuky a 100 hodin výuky distanční. Program je doplněn o 20 hodin přímé pedagogické praxe, jejíž absolvování účastník doloží písemně.

Předpokládané časové dotace výuky uvádí následující tabulka

Studium je realizováno v rámci CŽV, za finanční úhradu.

Další informace naleznete zde.