Projekt „scienceZOOM2 popularizace VaV (scienceZOOM2)“

Projekt „scienceZOOM2 popularizace VaV (scienceZOOM2)“ (Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/45.0002) je jedním z Individuálních projektů ostatních řešených Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Mikrobiologickým ústavem Akademie věd ČR, Biologickým centrem Akademie věd ČR a Technologickým centrem Písek s.r.o. v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Webová stánka projektu: www.sciencezoom.cz.Doplňkové materiály k publikaci "Klíčové kompetence v badatelsky orientované výuce matematiky"

Soubor aplikace SMART Notebook k pracovnímu listu "Geometrie v rovině – trojúhelníky a čtyřúhelníky": Kviz.notebook.

Soubor programu GeoGebra k pracovnímu listu "Parketáž": Parketaz.ggb.