prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc.

číslo dveří: J338
tel.: 387 773 086
e-mail: tlusty@pf.jcu.cz

konzultační hodiny: pondělí 9 - 10, jindy dle dohody
zaměření:
optimalizace
elementární pravděpodobnost a její didaktika
 
profesní růst:
1986 - absolvování MFF UK Praha obor pravděpodobnost a matematická statistika
1987 - složení státní rigorózní zkoušky - titul RNDr.
1991 - obhajoba kandidátské práce na MFF UK Praha - titul CSc.
1998 - habilitace --- MU Brno
2007 - prof. --- MENDELU Brno  

publikační činnost: zde