Úvod do financí - KMA/ÚF

 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,   Pedagogická fakulta,   katedra matematiky

Úvod

Cílem předmětu Úvod do financí je poskytnout studentům základní znalosti z oblasti finančnictví, které by jim umožnily řešit situace běžného života, tj. správu hotovostních a bezhotovostních peněz a transakcí s nimi spojených a správu nástrojů k tomu určených (běžný účet, platební nástroje...), správu finančních aktiv (řešení otázky přebytku finančních prostředků - spoření, investice do cenných papírů) a správu finančních závazků (řešení otázky nedostatku finančních prostředků- úvěry).

Absolvent předmětu získá znalosti a dovednosti, které mu napomohou k lepší orientaci v problematice peněz a cen a k získání schopnosti odpovědně spravovat rodinný rozpočet (vedení rodinného rozpočtu, stanovování finančních cílů a rozhodování o alokaci finančních zdrojů).

Vytvořeno s podporou grantu FRVŠ 1857/2009