Úvod do financí - KMA/ÚF

 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,   Pedagogická fakulta,   katedra matematiky

Klasický hypotéční úvěr

Řešené úlohy

Úloha 1

Mladý manželský pár s dostačujícími příjmy ( tzn. na získání hypotéčního úvěru) se rozhodl postavit si menší rodinný domek. Podle předběžné kalkulace k realizaci svých plánů potřebuje 3 100 000,- Kč. Posléze zjistí, že rodiče jsou jim ochotni věnovat částku 600 000,- Kč. Banka jim nabídne úrokovou sazbu ve výši 4,9% ročně a dobu splatnosti 20 let.

Určete:

  1. výši roční polhůtní anuitní splátky a sestavte umořovací plán,
  2. výši měsíční polhůtní anuitní splátky (uvažujme měsíční připisování úroků),
  3. roční míru zisku banky, jestliže víte, že za schválení úvěru si banka účtuje 0,90% ze zapůjčené částky (minimálně 9 000,- Kč, maximálně 30 000,- Kč) a za vedení účtu 150,-Kč měsíčně.

Poznámka: V případě hypotečních úvěrů banky nedávají klientům RPSN, udávají pouze celkové náklady na úvěr.

Tutorial Tutorial(PDF) Maplet Maple code


Úloha 2

Mladý manželský pár z příkladu 1 zvažuje jinou variantu pro splacení dluhu ve výši 2 500 000,-Kč. Uvažují o hypotéčním úvěru, přičemž úroková sazba zůstává stejná, tj. 4,9%, ale doba splatnosti se prodlouží z 20 let na 30 let. Manželé uzavřou životní pojištění, kdy při dožití (po 20–ti letech od podpisu smlouvy) získají 980 600,-Kč. Předpokládají, že po 20 letech touto částkou splatí část dluhu.

Určete:

  1. výši roční polhůtní anuitní splátky hypotéčního úvěru,
  2. která z variant je lepší. Zda varianta s dobou splatností 20 let nebo varianta s dobou splatností 30 let a splacení části úvěru pomocí životního pojištění.

Tutorial Tutorial(PDF) Maplet Maple code


Vytvořeno s podporou grantu FRVŠ 1857/2009