Úvod do financí - KMA/ÚF

 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,   Pedagogická fakulta,   katedra matematiky

Spotřebitelské úvěry

Poskytovatel

 • bankovní instituce poskytují klasický spotřebitelský úvěr:
  • bezhotovostní (účelové) úvěry: půjčky fyzickým osobám, které primárně slouží k nákupu spotřebních předmětů (automobilu, elektroniky), k zaplacení různých služeb (dovolená, školné) či dokonce ke koupi nemovitostí (vedle hypotečních úvěrů),
  • hotovostní (neúčelové úvěry): lze jej využít k libovolnému účelu.
 • nebankovní instituce, např. splátkové společnosti - mezi nejznámější v ČR patří: GE Money Multiservis, Cetelem ČR, a.s., Home Credit, a.s., ESSOX, s.r.o., COFIDIS, s.r.o. Splátkové společnosti poskytují vedle klasického spotřebitelského úvěru i prodej zboží na splátky.

Podmínky poskytnutí úvěru

 • dostatečně vysoký zdroj příjmu (u bankovní instituce),
 • některé banky vyžadují, aby klient měl u nich vedený běžný účet,
 • v případě splátkové společnosti jsou podmínky méně omezující.

Výše úvěru

 • minimální výše spotřebitelského úvěru je zpravidla 20 až 50 tisíc korun (u bankovních institucí), v případě splátkových společností si můžete půjčit již od 3 000 Kč,
 • maximální výše úvěru záleží na jeho charakteru a solventnosti klienta.

Splácení

 • měsíční splátky,
 • často je možné první splátky odložit o několik měsíců od čerpání úvěru.

Poplatky

 • Bankovní instituce
  • poplatek za vyhodnocení žádosti o úvěr (splatný i v případě zamítnutí žádosti),
  • poplatek za měsíční správu úvěrového účtu,
  • poplatek za vedení účtu,
  • poplatky za služby spojené se změnou úvěrové smlouvy, zaslání upomínky apod.
  • pojištění schopnosti splácet (není nutné).
 • Splátková společnost
  • poplatky nesdělují, sdělí pouze výši měsíční splátky, dobu splácení a roční procentní sazbu nákladů (dále v textu RPSN, viz níže).

RPSN (roční procentní sazba nákladů)

 • jedná se o procentní sazbu, která vyjadřuje celkové roční průměrné náklady na daný úvěr.
 • náklady zahrnuté v této sazbě jsou
  • úroky z úvěru
  • veškeré běžné poplatky spojené s produktem či službou (viz výše).
 • poskytovatel spotřebitelského úvěru je v České republice od 1.1.2002 ze zákona povinen uvádět u své nabídky i RPSN (tato povinnost je částečně omezena, RPSN se nemusí uvádět např. u úvěrů nižších než 5000 Kč nebo vyšších než 800 000 Kč, u úvěrů splatných nejdéle do tří měsíců apod.).

Výpočet RPSN

RPSN vyjadřuje úrokovou míru, pro kterou se rovná čistá současná hodnota získaných půjček čisté současné hodnotě výdajů (splátek, poplatků apod.), jedná se tedy o takové r, pro které platí následující rovnice:


Výpočet RPSN

kde

Výpočet RPSN - proměnné

V případě jedné půjčky obdržíme vzorec


Výpočet RPSN v případě půjčky

Pro výpočet RPSN můžeme použít kalkulačky zveřejněné na stránkách http://www.hypoteky-pujcky-uvery.cz/rpsn-kalkulacka.php (viz následující obrázek). Nevýhodou této kalkulačky je, že můžete zadat maximálně dva další náklady (tzn. kromě splátek, 2 poplatky).


Kalkulačka RPSN http://www.hypoteky-pujcky-uvery.cz/rpsn-kalkulacka.php
Ukázka RPSN kalkulačky


Zdroje informacíŘešené úlohy

Úloha 1 - Koupě nového televizoru

Chceme si koupit nový televizor v hodnotě 10 000,-Kč. Banka nám půjčí, přičemž její úroková sazba činí 11%. Předpokládejme, že si půjčujeme na jeden rok a peníze zaplatíme najednou na konci roku. Dále předpokládejme, že banka si bere provizi za poskytnutí úvěru ve výši 400,-Kč a za správu a vedení účtu 200,-Kč ročně. Jaká je míra výnosnosti banky?

Tutorial Tutorial(PDF)


Úloha 2 – Koupě nového modelu hifi věže

Mladí manželé si chtějí koupit nový model hifi věže. S touto koupí dlouho váhají, neboť nemají k disposici dostatečně vysoký peněžní obnos. Jejich cesta do práce vede kolem billboardu splátkové společnosti, která nabízí půjčku s úrokovou sazbou 9,5 %, což se jim zdá velice výhodné. Nepostřehnou ovšem, že u údaje 9,5% je malá hvězdička, která dává odkaz na RPSN, která dosahuje výše 15,93%. Tento odkaz je samozřejmě umístěn v takové části billboardu, který Vám uniká po letmém přehlednutí celé reklamní plochy. Částka, kterou ke koupi potřebují je 25 000,- Kč. Rozhodnou se, že si tyto peníze u dané splátkové společnosti vypůjčí na 3 roky. Zjistěte jak velký je finanční dopad pro manžele při záměně úrokové sazby a RPSN (roční procentní sazba nákladů)

Tutorial Tutorial(PDF)


Úloha 3 - Financování stavebních úprav

Rozhodli jsme se pro stavební úpravy v bytě. Po zhotovení rozpočtu na tyto úpravy jsme zjistili, že nám chybí ještě 30 000,-Kč. Máme možnost si tuto částku vypůjčit za těchto podmínek: Buď budeme každý měsíc splácet 1 077,-Kč po dobu tří let, tzn. 36 měsíčních splátek a nebo budeme každý měsíc splácet 660,-Kč po dobu 6 let, tzn. 72 měsíčních splátek. Banka si účtuje za vedení účtu 50 Kč,- měsíčně a za schválení žádosti 0,8% z vypůjčené částky, přičemž minimální výše poplatku za schválení úvěru je 400,-Kč. Jakou částku zaplatíme v obou dvou případech a co je pro nás výhodnější?

Tutorial Tutorial(PDF)


Úloha 4 - Koupě DVD rekordéru

Mladá rodina si chce pořídit DVD rekordér v hodnotě 9 900,-Kč. Má možnost se rozhodnout mezi třemi splátkovými společnosti, které mají následující podmínky

 1. První splátková společnost nabízí klientovi variantu desetina, tzn. že klient zaplatí pouze 10% z ceny zboží. Následně od příštího měsíce v 10 stejných měsíčních splátkách (výše každé této splátky se rovná 10% z ceny zboží) splatí celou výši úvěru.
 2. Druhá splátková společnost nabízí variantu odklad splátek o 3 měsíce bez navýšení. Tato varianta spočívá v tom, že rodina zaplatí přímou platbou 10% hodnoty zboží. Zbytek dluhu má možnost splatit bez navýšení do 3 měsíců od uzavření smlouvy bez započítání úroků a poplatků. Mladá rodina nemá na zaplacení těchto tří splátek, tudíž zvolí druhou možnost splácení v případě této varianty, a to klient zaplatí okamžitě 10% z ceny zboží a první splátka je odložena o 3 měsíce od uzavření smlouvy (během těchto 3 měsíců neplatí úroky). Po uplynutí 3 měsíců zaplatí mladá rodina 12 splátek ve výši 10,43% ze zůstatkové ceny zboží.
 3. Třetí splátková společnost nabízí variantu desítka+. Mladá rodina v rámci této varianty zaplatí 10% z ceny zboží a dále 22 splátek ve výši 5% z ceny zboží.

Tutorial Tutorial(PDF)


Úloha 5 - Neúčelový spotřebitelský úvěr

Pan Novotný plánuje rekonstrukci bytu. Předběžný odhad nákladů je 500 000 Kč. Vzhledem k tomu, že většinu prací si bude dělat sám, popřípadě mu vypomohou kamarádi, nemůže využít stavebního spoření či účelového spotřebitelského úvěru. U obou produktů by banka či stavební spořitelna vyžadovaly faktury. Pan Novotný si tedy vzal neúčelový spotřebitelský úvěr s roční úrokovou sazbou 12,46 % a dobou splatnosti 5 let.

 1. Zjistěte, jak vysoké budou měsíční splátky, jestliže banka bude připisovat úroky po řadě měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně.
 2. Zjistěte, jak vysoké úroky pan Novotný zaplatí (u všech typů úročení).
 3. Výsledky a. a b. porovnejte.

Tutorial Tutorial(PDF)


Vytvořeno s podporou grantu FRVŠ 1857/2009