Úvod do financí - KMA/ÚF

 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,   Pedagogická fakulta,   katedra matematiky

Stavební spoření

Stavební spoření je forma spoření, která spojuje v jeden celek spoření a poskytnutí účelového úvěru.

Stavební spoření je účelové spoření spočívající:

  • v přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření,
  • v poskytování úvěrů účastníkům stavebního spoření,
  • v poskytování příspěvku fyzickým osobám (státní podpory) účastníkům stavebního spoření.

Uzákoněno v r. 1993 schválením zákona č.96/1993 Sb.
Patří k nevýhodnější a nejstabilnější investici (z hlediska drobných investorů).

V ČR bylo do roku 2008 celkem 6 stavebních spořitelen:

  1. Českomoravská stavební spořitelna
  2. ČS stavební spořitelna
  3. Všeobecná stavební spořitelna
  4. Raiffeisen stavební spořitelna
  5. Wustenrot stavební spořitelna
  6. HYPO stavební spořitelna (31. 10. 2008 bylo završeno spojení HYPO stavební spořitelny a Raiffeisen stavební spořitelny. Nástupnickou společností se stává Raiffeisen stavební spořitelna a.s.)

Peněžní toky v systému stavebního spoření

Parametry Smlouvy uzavřené do 31. 12. 2003 Smlouvy uzavřené od 1. 1. 2004 Smlouvy uzavřené od 1. 1. 2011
Státní podpora do roku 2009

25% z uložené částky za 1 rok, max. 4 500 Kč

15% z uložené částky za 1 rok, max. 3 000 Kč

-

Státní podpora od roku 2011

10 % z uložené částky za 1 rok, max. 2 000 Kč

10 % z uložené částky za 1 rok, max. 2 000 Kč

10 % z uložené částky za 1 rok, max. 2 000 Kč

Věkové omezení pro státní podporu

ne

ne

ne

Vázací doba

5 let

6 let

6 let

Státní podpora na více smlouvách

ne

ano

(v součtu za 1 rok max. 3 000 Kč)

ano

(v součtu za 1 rok max. 2 000 Kč)

Zdanění výnosů do roku 2010

ne

ne

-

Zdanění výnosů od roku 2011

ano
daň 15 %

ano
daň 15 %

ano
daň 15 %

Úroková sazba

2 % p.a. – 4 % p.a.

2 % p.a.

2 % p.a.

Účastníci spoření Fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území ČR a rodné číslo přidělené příslušným orgánem ČR. Účastníkem tedy může být i cizí státní příslušník, splňuje-li obě uvedené podmínky.

Právnická osoba, která má sídlo na území ČR a identifikační číslo přidělené příslušným orgánem ČR.
Fyzická i právnická osoba (bez ohledu na svoji státní příslušnost, trvalý pobyt či sídlo apod.). Fyzická i právnická osoba (bez ohledu na svoji státní příslušnost, trvalý pobyt či sídlo apod.).

Nejčastější otázky kladené ohledně stavebního spoření najdete na http://acss.cz/cz/prakticke/otazky-a-odpovedi

Poznámka: Od 1.1. 2014 platí novela zákona o stavebním spoření (http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/stavebni_sporeni_69872.html). Jednou z navrhovaných změn je zavedení účelového vyplácení státní podpory stavebního spoření, a to na bytové potřeby. Účelovost se týká podpor, které se vztahují k naspořeným částkám po 1. lednu 2014, a to u všech smluv (smlouvy uzavřené po datu i před datem účinnosti novely).

Vytvořeno s podporou grantu FRVŠ 1857/2009