Úvod do financí - KMA/ÚF

 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,   Pedagogická fakulta,   katedra matematiky

Životní pojištení

Materiál ve formátu pdf zde

Vytvořeno s podporou grantu FRVŠ 1857/2009