Užití počítačů ve výuce matematiky

Katedra matematiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích a Společnost učitelů matematiky JČMF pořádají každolichoročně konferenci Užití počítačů ve výuce matematiky.

Cílem této konference je shromáždit učitele matematiky z různých typů škol a odborníky z oblasti školství k diskusím nad těmito okruhy otázek:
  • role počítače ve vyučování matematiky
  • vliv počítače na obsah vyučování
  • role učitele při výuce podporované počítačem
  • vliv počítače na rozvoj matematické a finanční gramotnosti
V rámci konference probíhají workshopy pro začátečníky i pokročilé k používání softwaru: GeoGebra, Maxima, Maple, aj.

Konference se koná každý lichý rok na podzim.

Chcete vědět víc? Navštivte oficiální webové stránky konference, která se bude konat v listopadu 2019.