RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.

Úvod do financí

 

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní znalosti z oblasti finančnictví, které by jim umožnily řešit situace běžného života, např. správu hotovostních a bezhotovostních peněz a transakcí s nimi spojených a správu nástrojů k tomu určených (běžný účet, platební nástroje...), správu finančních aktiv (např. vkladů, investic a pojištění) a správu finančních závazků (např. úvěrů nebo leasingu).

 

Vzdělávací cíle

Absolvent předmětu získá znalosti a dovednosti, které mu napomohou k lepší orientaci v problematice peněz a cen a k získání schopnosti odpovědně spravovat rodinný rozpočet (vedení rodinného rozpočtu, stanovování finančních cílů a rozhodování o alokaci finančních zdrojů).

 

Tématický plán

 1. Jednoduché úročení, bankovní diskont, vztah mezi polhůtní úrokovou sazbou a diskontní sazbou. Současná hodnota. Skonto.
 2. Složené úročení, kombinace jednoduchého a složeného úročení (smíšené úročení). Současná hodnota.
 3. Efektivní úroková sazba, úroková intenzita-spojité úročení, nominální a reálná úroková sazba, hrubý a čistý výnos. Inflace.
 4. Spoření-krátkodobé, dlouhodobé, kombinace krátkodobého a dlouhodobého spoření.
 5. Stavební spoření .
 6. Důchody jako pravidelné platby z investice.
 7. Spotřební úvěry. Nabídka na českém trhu.
 8. Hypotéční úvěry.Nabídka na českém trhu.
 9. Kreditní karty. Splátkové společnosti.
 10. Běžné účty. Služby spojené s běžným účtem. Nabídka na českém trhu.
 11. Studentské účty. Nabídka na českém trhu.
 12. Směnky a směnečné obchody.
 13. Dluhopisy- typologie, základní pojmy.
 14. Akcie, BCCP. Burzovní indexy.

 

Literaturazpět na osobní stránku