Materiály pro studenty

Vyučované předměty

Nabídka výběrovek pro školní rok 2014/15
NOVÁ VERZE! Aktualizovaný seznam všech předmětů kategorie B a C, které katedra matematiky připravuje pro letní semestr školního roku 2014/15 najdete zde.VSM
Podrobné informace k Výběrovému semináři z matematiky (KMA/VSM) najdete zde.Rozvrhové záležitosti
Rozvrhové záležitosti (nastavování kapacit apod.) k předmětům KMA/... má na starosti tajemník katedry .

UPOZORNĚNÍ k organizaci výuky ve školním roce 2014/15: předmět KMA/NM1 (Numerická matematika I) bude vyučován v první polovině letního semestru, v rozsahu 4 hodiny týdně.