Pedagogická fakulta - homepage

Katedra germanistiky

Katedra germanistiky

Aktuality


Informace o bakalářském studiu germanistiky

Informace o navazujícím magisterském studiu

Doplňující didaktické/odborné studium německého jazyka pro učitele ZŠ/SŠ

Opatření vedoucí katedry

Prezentace katedry

Proč se hodí umět německy

Projekty

Archiv: významné události na katedře

Fotogalerie


Bakalářská zkouška z německého jazyka

Otázky k SZZ:

Pokyny k vypracování BP a DP

Jazyková cvičení

Cizí jazyk němčina

Skripta v prodejně AK JU


Stipendia a stáže:

Nabídka pracovních míst


Sommerkolleg České Budějovice 2016


STAG

Knihovny:

Goethe-Zentrum

 

deutsch / english

Sídlo: Dukelská 9, České Budějovice
Poštovní adresa: Jeronýmova 10, 370 01 České Budějovice
Telefon: (+420) 387 773 222, (+420) 387 773 223

 

Vedoucí katedry:   doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D.
Sekretářka katedry:   Jitka Pečlová
Vyučující:   doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D.
prof. PhDr. Václav Bok, CSc., emeritní profesor
Mgr. Jana Hofmannová, Ph.D.
Mgr. Jana Kusová, Ph.D.
Dr.phil. Zdeněk Pecka
Dipl.-Päd. Mag. Dr. phil. Thomas Pimingsdorfer
Zahraniční lektor:   Mag. Robert Marchl

 

Akreditované pracoviště pro přípravu a vzdělávání učitelů němčiny na 1. a 2. stupni základních škol

Vyučující katedry germanistiky jsou oprávněni na základě rozhodnutí ministra spravedlnosti ČR ze dne 16. 9. 2011 v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů provádět soudní překlady v německém jazyce.

Hlavní obory vědecké činnosti:
dějiny německy mluvících zemí
nejstarší německá literatura
novější německy psaná literatura
rakouská literatura po roce 1945
literatura pro děti a mládež
didaktika němčiny
historická mluvnice němčiny
genderová lingvistika
kontrastivní lingvistika
textová lingvistika
korpusová lingvistika
rétorika

Mezinárodní vztahy:

Pracovníci katedry jsou členy mnoha mezinárodních a národních vědeckých společností, např. Svaz germanistů ČR, Deutscher Germanistenverband, Kruh moderních filologů atd.

Katedra má v oblasti svého výzkumu rozsáhlé styky s germanistickými pracovišti na univerzitách v Německu, Rakousku a dalších zemích, hlavně s univerzitami v Augsburgu, Braunschweigu, Řezně, Pasově, Vídni, Salcburku a Linci.

 

Katedra zajišťuje následující studijní programy:

  • 3-leté dvouoborové bakalářské studium germanistiky pro učitele německého jazyka na 2. stupni základních škol
  • 2-leté dvooborové navazující magisterské studium germanistiky pro učitele německého jazyka na 2. stupni základních škol
  • Doplňující didaktické studium německého jazyka pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ
  • Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace pro výuku německého jazyka na středních školách

 

Rozhodnutí MŠMT o prodloužení platnosti akreditace, 12. 1. 2015

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra germanistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

Naposledy aktualizováno 13. 10. 2016

© 2016 KNJ PF JU       správa webu: Martin Toman