Pedagogická fakulta - homepage

Katedra germanistiky

Katedra germanistiky

Aktuality


Informace o bakalářském studiu germanistiky

Informace o navazujícím magisterském studiu

Doplňující didaktické/odborné studium německého jazyka pro učitele ZŠ/SŠ

Směrnice vedoucí katedry

Projekty

Události na katedře a fotogalerie


Bakalářská zkouška z německého jazyka

Otázky k SZZ:

Směrnice k SZZ

Bakalářské práce

Diplomové práce

Jazyková cvičení

Cizí jazyk němčina

Skripta v prodejně AK JU


Stipendia a stáže:


Nabídka pracovních míst


Sommerkolleg České Budějovice


STAG

Knihovny:

Zajímavé odkazy

 

deutsch

facebook

Aktuality

RSS kanál této stránky - odebírat ZDE
 

Zde se zobrazují aktuální sdělení katedry germanistiky. Další informace o akcích katedry naleznete v sekci Události na katedře a fotogalerie.

 

 

Zápis Rady studijního programu Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ konané dne 19. 9. 2018

Přítomni (bez titulů): Hana Andrášová, Jana Kusová, Jana Hofmannová, Zdeněk Pecka, Thomas Pimingsdorfer, Robert Marchl, Ivan Roštík (student), Jitka Pečlová (sekretářka katedry)

I. Informace z Porady vedoucích kateder

Hana Andrášová – vedoucí KNJ

1. informovala o inauguraci nové paní děkanky: Paní děkanka byla uvedena minulý týden do funkce. Vedoucí kateder informovala, že je připravena zúčastnit se porad kateder, bude-li k tomu vyzvána.
2. informovala o otevření 3D-učebny (katedra geografie) v budově Jeronýmova. Diskuse o možnostech využití této učebny pro potřeby výuky na KNJ (virtuální učebna), promítání 3D-filmů v němčině, spolupráce s pracovištěm virtuální techniky ve Španělsku, možnost společného projektu s Uni Passau.
3. informovala o tom, že budou vypsána výběrová řízení na místa vedoucích kateder.
4. je navržena do Vědecké rady fakulty.
5. informovala, že byli jmenováni (staro)noví proděkani: prof. Stuchlíková (věda), doc. Betáková (zahraničí), dr. Procházka (akreditace), dr. Vančura (rozvoj), dr. Malátová (studium), dr. Lopourová (tajemnice).
6. informovala, že je nutné do 24. 9. 2018 nahlásit proděkance Stuchlíkové dva důležité vědecké výsledky (Jana Kusová, Zdeněk Pecka)
7. informovala o pidování (PID): Paní Pečlová musí všechny rozhodné dokumenty pidovat. Dne 10. 10. 2018 proběhne školení k pidování. (Jitka Pečlová) U přijímacího řízení se musí vše pidovat. Prorektor Baumann žádá dokládání i komunikace se studenty. Pidování je u přijímaček povinné.
8. informovala, že do 1. ročníku studia na PF se přihlásilo 681 studentů.
9. informovala o Dětské univerzitě/IPUP: výběrový seminář pro studenty – Dr. Roučová.
10. informovala, že jednou za měsíc proběhne schůze vedoucích kateder. Termíny jsou již známy.
11. informovala o změnách v sekretariátě děkanky: Paní Pouzarová – vedoucí, paní Pešková – asistentka děkanky.
12. informovala, že je nutné odevzdat soupis zahraničních aktivit – vedoucí katedry odevzdala celkový přehled za katedru.
13. informovala o školení INTERREG dne 18. 9. 2018
14. informovala o čerpání dovolené: Není možné si ponechat 5 dní dovolené na příští kalendářní rok. Všechny dny dovolené musejí být vyčerpány v příslušném kalendářním roce. Do konce června musí všichni odevzdat plán dovolené doc. Andrášové. Pokud tak neučiní, rozhodne vedoucí katedry o plánu čerpání dovolené sama. Do konce roku 2018 je nutné vybrat všechny dny dovolené. K dnešnímu dni může mít zaměstnanec pouze 20 % dní dovolené. Pokud má více, měl by si vzít okamžitě dovolenou, příp. se domluvit na čerpání s vedoucí katedry.
15. informovala o tom, že na personalistice je nová zaměstnankyně, sídlí v prostorech po paní Babkové.
16. informovala o nových prostorách pro vedení fakulty: 1. patro v ulici Jeronýmova, pouze proděkanka Betáková má kancelář v 5. patře v budově Jeronýmova a také v budově Dukelská.
17. informovala o tom, že pracovna J209 se upravuje pro Vědeckou radu.
18. informovala o tom, že do příštího týdne je nutné nahlásit projekty GAJU. Katedra germanistiky se v tomto roce výběrového řízení z důvodu plnění řady jiných projektů nezúčastní.
19. informovala o tom, že bude ustanovena etická komise.
20. informovala o tom, že PF JU bez problémů akreditovala bakalářská i magisterská studia.
21. informovala o tom, že bude dokončena centralizace finanční agendy.
22. informovala o tom, že v jednom dni je možné pracovat nanejvýš 12 hodin. Pracovní oběd či večeři je nutné do pracovního plánu zapsat se jmény přítomných.
23. informovala o tom, že na konci října se bude připravovat rozvrh na letní semestr.


II. Interní záležitosti KNJ

24. Přijímací zkoušky. Studentům nepodávat informace na chodbě, poslat je za Janou Kusovou, která je garantem přijímacích zkoušek. Při nevolnosti je nutné přijímací zkoušku přerušit. Studenti hlásící se do magisterského studia musí mít již pedagogické vzdělání. Do magisterského studia germanistiky se přihlásilo 6 studentů, 2 jdou studovat do zahraničí – Erasmus+. U přijímacího řízení se musí vše pidovat. Prorektor Baumann chce dokládat komunikaci se studenty. Pidování je u přijímaček povinné.
25. Pedagogická praxe v 1. ročníku NMgr.-studia proběhne pravděpodobně na ZŠ Dukelská. Tři učitelé se budou střídat. (doc. Andrášová, Thomas Pimingsdorfer, Jana Hofmannová)
26. Inovace studia v novém AR:
• pedagogické praxe
• 3D-učebna
• projekt s Pasovem do STAGu, povinnost v rámci JAZ (Mag. Marchl + Dr. Pimingsdorfer + p. Pečlová)
• JAZ1, JAZ2 – nová učebnice (změnit sylaby a směrnice ve STAGu)
• rétorika – zavést tento předmět jako povinný
• projekt: Do Německa na zkušenou
27. Profesor Bok oslaví příští rok významné jubileum (80). Dne 5. 4. 2019 (pátek) proběhne v aule vědecká konference.
28. Dne 27. 9. 2018 přijede ředitel Rakouského kulturního fóra, dr. Schmidinger. Pozvání na večeři v 17.00 hodin. (doc. Andrášová, Thomas Pimingsdorfer, Zdeněk Pecka)
29. Dne 18. 9. 2018 školila v Praze doc. Andrášová 58 školních inspektorů pro hodnocení výuky cizích jazyků na 1. stupni.
30. Dne 7. 10. 2018 přijede kolegyně z Jerevanu. KNJ se jí bude věnovat. Pondělí 8. 10. 2018 – oběd (Robert Marchl). Thomas Pimingsdorfer a doc. Andrášová s ní pojedou do Českého Krumlova. Ve čtvrtek – představení p. Piskače. Na úterý a na pátek zatím není naplánován žádný program. V sobotu kolegyně odjíždí.
31. Studentské hodnocení výuky. Opatření: více komunikovat se studenty, více zdůvodňovat a vysvětlovat, chodit včas do výuky. Doporučení: prohovořit obsah semináře a požadavky na zápočet či zkoušku v 1. týdnu semestru. Nejpozději ve 2. týdnu semestru poslat obsah semináře a požadavky na zápočet či zkoušku hromadným e-mailem přes STAG všem ve skupině.
32. Projekt INTERREG s Freistadtem byl schválen.
33. Rozvrh hodin. Pro výběrové semináře je oficiální hranice nejméně 10 lidí. Do rána 1. 10. nahlásit semináře, které nebudou v AR 2018/2019 otevřeny.
34. Film: Zwischen den Stühlen. Koupit pro katedru.

Zapsala Jana Hofmannová
V Českých Budějovicích dne 19. 9. 2018

přidal(a):
05. 10. 2018

 

Zápis Rady studijního programu Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání konané dne 19. 9. 2018

Přítomni (bez titulů): Hana Andrášová, Jana Kusová, Jana Hofmannová, Zdeněk Pecka, Thomas Pimingsdorfer, Robert Marchl, David Fischböck (student), Jitka Pečlová (sekretářka katedry)

I. Informace z Porady vedoucích kateder

Hana Andrášová – vedoucí KNJ

1. informovala o inauguraci nové paní děkanky: Paní děkanka byla uvedena minulý týden do funkce. Vedoucí kateder informovala, že je připravena zúčastnit se porad kateder, bude-li k tomu vyzvána.
2. informovala o otevření 3D-učebny (katedra geografie) v budově Jeronýmova. Diskuse o možnostech využití této učebny pro potřeby výuky na KNJ (virtuální učebna), promítání 3D-filmů v němčině, spolupráce s pracovištěm virtuální techniky ve Španělsku, možnost společného projektu s Uni Passau.
3. informovala o tom, že budou vypsána výběrová řízení na místa vedoucích kateder.
4. je navržena do Vědecké rady fakulty.
5. informovala, že byli jmenováni (staro)noví proděkani: prof. Stuchlíková (věda), doc. Betáková (zahraničí), dr. Procházka (akreditace), dr. Vančura (rozvoj), dr. Malátová (studium), dr. Lopourová (tajemnice).
6. informovala, že je nutné do 24. 9. 2018 nahlásit proděkance Stuchlíkové dva důležité vědecké výsledky (Jana Kusová, Zdeněk Pecka)
7. informovala o pidování (PID): Paní Pečlová musí všechny rozhodné dokumenty pidovat. Dne 10. 10. 2018 proběhne školení k pidování. (Jitka Pečlová) U přijímacího řízení se musí vše pidovat. Prorektor Baumann žádá dokládání i komunikace se studenty. Pidování je u přijímaček povinné.
8. informovala, že do 1. ročníku studia na PF se přihlásilo 681 studentů.
9. informovala o Dětské univerzitě/IPUP: výběrový seminář pro studenty – Dr. Roučová.
10. informovala, že jednou za měsíc proběhne schůze vedoucích kateder. Termíny jsou již známy.
11. informovala o změnách v sekretariátě děkanky: Paní Pouzarová – vedoucí sekretariátu, paní Pešková – asistentka děkanky.
12. informovala, že je nutné odevzdat soupis zahraničních aktivit – vedoucí katedry odevzdala celkový přehled za katedru.
13. informovala o školení INTERREG dne 18. 9. 2018
14. informovala o čerpání dovolené: Není možné si ponechat 5 dní dovolené na příští kalendářní rok. Všechny dny dovolené musejí být vyčerpány v příslušném kalendářním roce. Do konce června musí všichni odevzdat plán dovolené doc. Andrášové. Pokud tak neučiní, rozhodne vedoucí katedry o plánu čerpání dovolené sama. Do konce roku 2018 je nutné vybrat všechny dny dovolené. K dnešnímu dni může mít zaměstnanec pouze 20 % dní dovolené. Pokud má více, měl by si vzít okamžitě dovolenou, příp. se domluvit na čerpání s vedoucí katedry.
15. informovala o tom, že na personalistice je nová zaměstnankyně, sídlí v prostorech po paní Babkové.
16. informovala o nových prostorách pro vedení fakulty: 1. patro v ulici Jeronýmova, pouze proděkanka Betáková má kancelář v 5. patře v budově Jeronýmova a také v budově Dukelská.
17. informovala o tom, že pracovna J209 se upravuje pro Vědeckou radu.
18. informovala o tom, že do příštího týdne je nutné nahlásit projekty GAJU. Katedra germanistiky se v tomto roce výběrového řízení z důvodu plnění řady jiných projektů nezúčastní.
19. informovala o tom, že bude ustanovena etická komise.
20. informovala o tom, že PF JU bez problémů akreditovala bakalářská i magisterská studia.
21. informovala o tom, že bude dokončena centralizace finanční agendy.
22. informovala o tom, že v jednom dni je možné pracovat nanejvýš 12 hodin. Pracovní oběd či večeři je nutné do pracovního plánu zapsat se jmény přítomných.
23. informovala o tom, že na konci října se bude připravovat rozvrh na letní semestr.


II. Interní záležitosti KNJ

24. Rozhovory členů katedry germanistiky s vedením fakulty dne 29. 8. 2018 byly úspěšné.
25. Proděkan Procházka a doc. Andrášová v Linci. Projednání nových projektů – INTERREG. Obstarání německých a rakouských učebnic pro různé předměty za účelem analýzy (Thomas Pimingsdorfer, Robert Marchl)
26. Pátek 14. 9. 2018 návštěva z univerzity Pasov. Nový projekt pro 20 studentů na obou univerzitách je připraven k podání (CBFB a BTHA). Dne 25. 10. 2018 imatrikulace studentů 1. ročníku v 8.30 hodin, poté odjezd do Pasova. Termín zajistit pro všechny studenty 1. ročníku na KNJ – oslovit vedoucí studijního oddělení.
27. Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur (Česko-bavorská vysokoškolská agentura) – BTHA. Pozvánka do Freyungu a Mnichova. (Hana Andrášová, Thomas Pimingsdorfer)
28. Pátek 14. 9. 2018 návštěva vedení z gymnázia Zwiesel: Bavorské Kultusministerium rozhoduje o spolupráci mezi Zwieselem a Českými Budějovicemi, zajištěna konzultace na MŠMT.
29. Setkání s rektorem – pondělí 17. 9. 2018 v 10.00 hodin v aule.
30. Přijímací zkoušky – nově sestavena kritéria: vysvědčení z 3. a 4. ročníku, certifikáty, zájem o obor. Studenti musí odevzdat maturitní vysvědčení, ale pro nás není důležité. Studentům nepodávat informace na chodbě, poslat je za Janou Kusovou, která je garantem přijímacích zkoušek. Při nevolnosti je nutné přijímací zkoušku přerušit. Do 1. ročníku bakalářského studia se přihlásilo 416 studentů.
31. Rozvrh. Máme málo studentů. V 1. ročníku se výuka bude dělit v předmětech JAZ a Fonetika a fonologie.


Zapsala Jana Hofmannová
V Českých Budějovicích dne 19. 9. 2018

přidal(a):
05. 10. 2018

 

Rozhovor - českobudějovický rozhlas

Vážení studující,

na níže uvedené adrese si můžete poslechnout rozhovor v českobudějovickém rozhlase, který se uskutečnil v pondělí 30. 7. 2018 s účastníky doc. H. Andrášovou, Ph.D. a emeritním profesorem V. Bokem u příležitosti 50. výročí germanistiky na PF JU:

https://budejovice.rozhlas.cz/katedra-germanistiky-jihoceske-univerzity-slavi-50-let-od-sveho-zalozeni-7576553.
přidal(a): Jitka Pečlová
07. 08. 2018

 

Nabídka práce

Jazyková škola Polyglot České Budějovice hledá studentku/studenta na výuku německého jazyka pro děti.
V případě zájmu kontaktujte prosím:
Telefon: 386 352 880, Komenského 50, 370 01 České Budějovice

přidal(a): Jitka Pečlová
22. 01. 2018

 

 

upravit

 

 

Katedra germanistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2016–2018 KNJ PF JU       správa webu: Martin Toman