Pedagogická fakulta - homepage

Katedra germanistiky

Katedra germanistiky

Aktuality


Informace o bakalářském studiu germanistiky

Informace o navazujícím magisterském studiu

Doplňující didaktické/odborné studium německého jazyka pro učitele ZŠ/SŠ

Směrnice vedoucí katedry

Projekty

Události na katedře a fotogalerie


Bakalářská zkouška z německého jazyka

Otázky k SZZ:

Směrnice k SZZ

Bakalářské práce

Diplomové práce

Jazyková cvičení

Cizí jazyk němčina

Skripta v prodejně AK JU


Stipendia a stáže:


Nabídka pracovních míst


Sommerkolleg České Budějovice


STAG

Knihovny:

Zajímavé odkazy

 

deutsch

facebook

doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D.

 

Odborné aktivity, ocenění vědeckou komunitou

 

Odborné aktivity - výběr

2008 členka akademického senátu při PF JU
2005 - 2016 předsedkyně Rady oborových didaktiků 2. stupně ZŠ při PF JU
2000 - dosud členka Rady oborových didaktiků 1. stupně ZŠ při PF JU
2010 - dosud členka předsednictva Svazu germanistů ČR
2011 - 2012 vedoucí pracovní skupiny na tvorbu Standardu pro testování žáků ZŠ z německého jazyka při MŠMT
2012 - 2013 vedoucí pracovní skupiny pro revizi RVP ZV při MŠMT
2012 - 2014 vedoucí pracovní skupiny pro tvorbu testovacího inspekčního rámce pro německý jazyk v rámci plošného testování žáků 5. a 9. tříd ZŠ při ČŠI
2012 - 2014 vedoucí pracovní skupiny pro tvorbu testů z německého jazyka v rámci plošného testování žáků 5. a 9. tříd ZŠ při ČŠI
2013 - 2015 vedoucí pracovní skupiny pro vytvoření instrumentů ke sledování podpory rozvoje a dosažené úrovně jazykové gramotnosti v rámci projektu "Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice" při ČŠI
2014 vedoucí zkušebního centra pro realizaci zkoušky z českého jazyka a reálií pro účely udělování státního občanství ČR
2016 - dosud členka Oborové rady Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
Členka redakční rady časopisu Lingua viva
Členka redakční rady časopisu ACC JOURNAL
Členka Spolku germanistů a učitelů němčiny
Členka Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka

Ocenění vědeckou komunitou:

17. 9. 2004 udělena Evropská jazyková cena Label 2004 za projekt "ČaF - didakticko-metodické základy výuky češtiny jako cizího jazyka".
24. 9. 2012 uděleno ocenění Evropský učitel jazyků roku 2012.

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra germanistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2016–2018 KNJ PF JU       správa webu: Martin Toman