Pedagogická fakulta - homepage

Katedra germanistiky

Katedra germanistiky

Aktuality


Informace o bakalářském studiu germanistiky

Informace o navazujícím magisterském studiu

Doplňující didaktické/odborné studium německého jazyka pro učitele ZŠ/SŠ

Směrnice vedoucí katedry

Projekty

Fotogalerie


Bakalářská zkouška z německého jazyka

Otázky k SZZ:

Směrnice k SZZ

Bakalářské práce

Diplomové práce

Jazyková cvičení

Cizí jazyk němčina

Skripta v prodejně AK JU


Stipendia a stáže:

Nabídka pracovních míst


Sommerkolleg České Budějovice


STAG

Knihovny:

Zajímavé odkazy

 

deutsch

facebook

doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D.

 

Akademické stáže, univerzitní aktivity, ocenění vědeckou komunitou

 

Akademické stáže

Září 1981 - únor 1982   studium germanistiky v Brandenburgu

Stáže krátkodobého charakteru

2001   pobyt na Filozofické fakultě Univerzity v Regensburgu v rámci mobilit Erasmus.
2011   pobyt na Vysoké škole pedagogické v Linci v rámci mobilit Erasmus.
2012   pobyt na Vysoké škole pedagogické v Linci v rámci mobilit Erasmus.
2013   2× pobyt na Vysoké škole pedagogické v Linci v rámci mobilit Erasmus.
2013   2× pobyt na Univerzitě Pasov v rámci mobilit Erasmus.

Univerzitní aktivity

2016 - dosud   členka Rady oborových didaktiků 2. stupně ZŠ při PF JU
2015 - dosud   členka Oborové rady doktorského studia Informační a komunikační technologie ve vzdělávání na PF JU
2014   vedoucí zkušebního centra pro realizaci zkoušky z českého jazyka a reálií pro účely udělování státního občanství ČR
2012   členka výboru na přípravu oslav 65. výročí PF JU
2011 - dosud   spoluorganizátorka soutěže Studentská inovace praxí, předsedkyně komise
2010 - dosud   vedoucí katedry germanistiky PF JU v Českých Budějovicích
2010 - dosud   koordinátorka pro mobilitu studentů a učitelů programu Erasmus pro katedru germanistiky
2008   členka akademického senátu při PF JU
2008   členka Akademického senátu PF JU
2005 - 2016   předsedkyně Oborové rady didaktiků 2. stupně ZŠ při PF JU
2000 - dosud   členka Oborové rady didaktiků 1. stupně ZŠ při PF JU
1994 - 2005   zástupkyně vedoucí katedry germanistiky PF JU

Mimouniverzitní aktivity

2013 - 2015   vedoucí týmu pro nové inspekční nástroje ke sledování podpory rozvoje a dosažené úrovně jazykové gramotnosti - projekt ČŠI
2012 - 2014   vedoucí pracovní skupiny pro tvorbu testovacího inspekčního rámce pro německý jazyk v rámci plošného testování žáků 5. a 9. tříd ZŠ při ČŠI
2012 - 2014   vedoucí pracovní skupiny pro tvorbu testů z německého jazyka v rámci plošného testování žáků 5. a 9. tříd ZŠ při ČŠI
2012 - 2013   vedoucí pracovní skupiny pro revizi RVP ZV při MŠMT
2011 - 2012   vedoucí pracovní skupiny na tvorbu Standardu pro testování žáků ZŠ z německého jazyka při MŠMT
2010 - dosud   členka předsednictva Svaz germanistů ČR

Členka redakční rady časopisu Lingua Viva

Členka redakční rady časopisu ACC JOURNAL

Členka Spolku germanistů a učitelů němčiny

Členka Komory soudních tlumočníků ČR

Členka Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka

Ocenění vědeckou komunitou:

17. 9. 2004   udělena Evropská jazyková cena Label 2004 za projekt "ČaF - didakticko-metodické základy výuky češtiny jako cizího jazyka".
24. 9. 2012   uděleno ocenění Evropský učitel jazyků roku 2012.

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra germanistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2016–2017 KNJ PF JU       správa webu: Martin Toman