Pedagogická fakulta - homepage

Katedra germanistiky

Katedra germanistiky

Aktuality


Informace o bakalářském studiu germanistiky

Informace o navazujícím magisterském studiu

Doplňující didaktické/odborné studium německého jazyka pro učitele ZŠ/SŠ

Směrnice vedoucí katedry

Projekty

Události na katedře a fotogalerie


Bakalářská zkouška z německého jazyka

Otázky k SZZ:

Směrnice k SZZ

Bakalářské práce

Diplomové práce

Jazyková cvičení

Cizí jazyk němčina

Skripta v prodejně AK JU


Stipendia a stáže:


Nabídka pracovních míst


Sommerkolleg České Budějovice


STAG

Knihovny:

Zajímavé odkazy

 

deutsch

facebook

doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D.

 

Vzdělání a akademická kvalifikace, přehled zaměstnání a pedagogická činnost

 

Vzdělání a akademická kvalifikace

1975 - 1979   matematicko-fyzikální gymnázium Jírovcova, České Budějovice
1979 - 1984   Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích,
obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů: český jazyk - německý jazyk
1985   státní rigorózní zkouška, udělení titulu PaedDr. v oboru "Teorie vyučování německému jazyku" na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích
2001   udělení titulu Ph.D. na Pedagogické fakultě UK v Praze, obor pedagogika, disertační práce na téma: Písemný projev ve výuce německého jazyka se zvláštním zřetelem na rozvoj psaní tvořivého
2013   udělení titulu doc. na PdF MU Brno, obor pedagogika, habilitační práce na téma: Mnohojazyčnost v podmínkách českého školství se zřetelem na výuku němčiny po angličtině.

Přehled zaměstnání

1984 - 1992   středoškolská učitelka na gymnáziu J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích, obor: český jazyk - německý jazyk
1992 - dosud   Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích, katedra germanistiky, odborná asistentka, od roku 2010 vedoucí katedry germanistiky
1994 - 2005   zástupkyně vedoucí katedry
2010 - dosud   vedoucí katedry germanistiky
2013 - dosud   garantka oboru Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání - bakalářské studium a Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních škol - navazující magisterské studium

Pedagogická činnost

Pravidelná výuka v prezenčních studijních programech bakalářského a navazujícího magisterského studia učitelství německého jazyka a literatury na katedře germanistiky PF JU.

Výuka zahraničních studentů přijíždějících v rámci programu Erasmus.

Přednášky: úvod do pedagogické praxe, didaktika německého jazyka.

Semináře: úvod do pedagogické praxe, didaktika německého jazyka, počítačem podporovaná výuka cizích jazyků, základy interkulturní výchovy, analýza učebnic němčiny.

Vedení bakalářských a diplomových prací z oblasti didaktiky německého jazyka.

Odborný garant předmětů: úvod do pedagogické praxe, didaktika německého jazyka, počítačem podporovaná výuka cizích jazyků, základy interkulturní výchovy, analýza učebnic němčiny, didaktika českého jazyka jako jazyka cizího, počítačem podporovaná výuka německého jazyka (v rámci doktorského studijního programu), cizí jazyk - německý jazyk (v rámci doktorského studijního programu).

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra germanistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2016–2018 KNJ PF JU       správa webu: Martin Toman