Pedagogická fakulta - homepage

Katedra germanistiky

Katedra germanistiky

Aktuality


Informace o bakalářském studiu germanistiky

Informace o navazujícím magisterském studiu

Doplňující didaktické/odborné studium německého jazyka pro učitele ZŠ/SŠ

Směrnice vedoucí katedry

Projekty

Události na katedře a fotogalerie


Bakalářská zkouška z německého jazyka

Otázky k SZZ:

Směrnice k SZZ

Bakalářské práce

Diplomové práce

Jazyková cvičení

Cizí jazyk němčina

Skripta v prodejně AK JU


Stipendia a stáže:


Nabídka pracovních míst


Sommerkolleg České Budějovice


STAG

Knihovny:

Zajímavé odkazy

 

 

facebook

Bakalářská zkouška z německého jazyka a literatury

 

Linguistik

 1. Sprache als Zeichensystem
 2. Phonetik, wichtige Begriffe (Phonem, Allophon), die Hauptregeln der deutschen Orthographie und Silbentrennung
 3. Das System deutscher Vokale, Unterschiede zum Tschechischen;
 4. Das System deutscher Konsonanten, Unterschiede zum Tschechischen
 5. Morphologie als wissenschaftliche Disziplin, wichtige Begriffe (Morphem, Klassifikation der Morpheme); die Wortarten im Deutschen, deren Charakterisierung und Klassifikationsmöglichkeiten
 6. Das deutsche Substantiv und seine morphosyntaktischen Kategorien (Genus, Numerus, Kasus)
 7. Das deutsche Adjektiv (Deklination und Steigerung)
 8. Der Artikel und seine Rolle im Deutschen, weitere Determinanten
 9. Deutsche Pronomen
 10. Numeralien im Deutschen
 11. Das Verb im Deutschen, Möglichkeiten der Klassifikation, Indikativ
 12. Tempus im Deutschen (Formen und Anwendung)
 13. Modalverben und Modalität im Deutschen
 14. Aktiv und Passiv beim deutschen Verb
 15. Konjunktiv I und II, Konditional im Deutschen
 16. Imperativ und seine Ersatzformen im Deutschen
 17. Deutsche Adverbien
 18. Deutsche Präpositionen
 19. Deutsche Konjunktionen
 20. Syntax als wissenschaftliche Disziplin, wichtige Begriffe; Satzglieder und Satzgliedfolge im deutschen Satz
 21. Die Stellung des Infinitivs im deutschen Satz (Infinitiv mit zu, ohne zu, um … zu, ohne … zu, statt … zu)
 22. Lexikologie als wissenschaftliche Disziplin, wichtige Begriffe; die wichtigsten Wortbildungsarten im heutigen Deutsch

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra germanistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2016–2018 KNJ PF JU       správa webu: Martin Toman