Pedagogická fakulta - homepage

Katedra germanistiky

Katedra germanistiky

Aktuality


Informace o bakalářském studiu germanistiky

Informace o navazujícím magisterském studiu

Doplňující didaktické/odborné studium německého jazyka pro učitele ZŠ/SŠ

Směrnice vedoucí katedry

Projekty

Fotogalerie


Bakalářská zkouška z německého jazyka

Otázky k SZZ:

Směrnice k SZZ

Bakalářské práce

Diplomové práce

Jazyková cvičení

Cizí jazyk němčina

Skripta v prodejně AK JU


Stipendia a stáže:

Nabídka pracovních míst


Sommerkolleg České Budějovice


STAG

Knihovny:

Zajímavé odkazy

 

 

facebook

MŠMT posoudilo žádost JU PF v Čes. Budějovicích pod č.j.: MSMT-10408/2014-2-282 ze dne 21. 3. 2014 o udělení akreditace na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o udělení akreditace instituci JU v Čes. Budějovicích, PF k provádění vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování:

 

Doplňující didaktické studium německého jazyka pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ

Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace pro výuku německého jazyka na středních školách

 

V akademickém roce 2017/18 se nebudou tyto typy studia otevírat.

 

Přihláška: https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html

Poplatek za přihlášku: činí 500 Kč, pokyny k platbě viz elektronická přihláška

Přílohy k přihlášce: úředně ověřená kopie vysokoškolského diplomu

Přijímací zkouška: nekoná se, bude přijato prvních 30 uchazečů v pořadí, jak budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu, rozhodnutí o přijetí bude zasláno přijatým uchazečům společně s pozvánkou k zápisu po ukončení přijímacího řízení.

Poplatek za studium:
Didaktické studium: 8 000,- Kč
Studium k rozšíření odborné kvalifikace pro výuku německého jazyka na středních školách: 16 000,- Kč

Příjem přihlášek: od 1. 12. 2016 do 31. 5. 2017 na níže uvedenou adresu.

Jihočeská univerzita
Pedagogická fakulta - Oddělení CŽV
Zdeňka Vojtová
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice
nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109

 

Popis programu:

- Doplňující didaktické studium německého jazyka pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ (.pdf)

- Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace pro výuku německého jazyka na středních školách (.pdf)

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra germanistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2016–2017 KNJ PF JU       správa webu: Martin Toman