Pedagogická fakulta - homepage

Katedra germanistiky

Katedra germanistiky

Aktuality


Informace o bakalářském studiu germanistiky

Informace o navazujícím magisterském studiu

Doplňující didaktické/odborné studium německého jazyka pro učitele ZŠ/SŠ

Směrnice vedoucí katedry

Projekty

Události na katedře a fotogalerie


Bakalářská zkouška z německého jazyka

Otázky k SZZ:

Směrnice k SZZ

Bakalářské práce

Diplomové práce

Jazyková cvičení

Cizí jazyk němčina

Skripta v prodejně AK JU


Stipendia a stáže:


Nabídka pracovních míst


Sommerkolleg České Budějovice


STAG

Knihovny:

Zajímavé odkazy

 

deutsch

facebook

 

Mgr. Jana Kusová, Ph.D.

Kancelář:
Telefon:
E-mail:

 

D 318 (Dukelská 9)
(+420) 387 773 226
kusova@pf.jcu.cz

 
ZS 2018/19:   rozvrh  
 
Konzultační hodiny:   ČT 10,30 - 12,00 hod., další po dohodě e-mailem
 
Předměty:   Morfologie (MR1, MR2)
Úvod do syntaxe (USY)
Úvod do studia německého jazyka (ÚSN)
Vybrané problémy německé gramatiky (GRA, AML)
Úvod do dějin německého jazyka (DEJN)
Kultura a reálie německy mluvících zemí (KUR)
němčina jako cizí jazyk (různé kurzy)

 

Odborný profil

  • morfologie němčiny
  • historický vývoj němčiny
  • korpusová lingvistika
  • kontrastivní lingvistika (čeština - němčina)

 

Profesní životopis

od roku 1995

vyučující Katedry germanistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

1997-2007

doktorandské studium na Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Téma disertace: Untersuchungen zu architektonischen Fachtexten des 16. bis 18. Jahrhunderts mit besonderer Berücksichtigung der Textsorte 'Säulenbuch' und der Säulenbeschreibung in den Architectura-civilis-Traktaten

1990-1995

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice, obor: Německý jazyk - Dějepis

 

Účast na vědeckých projektech

2000 - 2003

"Wörterbuch des Frühneuhochdeutschen (1350-1652) aufgrund der Quellen aus den böhmischen Ländern", GAČR 405/00/257. Vedoucí projektu: Doz.Dr.phil. Hildegard Boková / České Budějovice, Prof.Doz.PhDr. Libuše Spáčilová/Olomouc

2011 - 2013

řešitelka projektu GAČR (P406/11/P111) "Variation im morphologischen System der gegenwärtigen deutschen Substantive"

 

Organizační a pedagogicko-projektová činnost

  • správa knihovny katedry germanistiky, do 2002 spolupráce s Österreich Bibliothek v Českých Budějovicích, od 2012 projekt Schweizer Bibliothek
  • účast na kooperaci s Univerzitou Augsburg a Wien
  • vedoucí Letního kolegia České Budějovice (projekt AKTION Česká republika - Rakousko; od 2011)
  • koordinace workshopu Schweizer Landeskunde. Ein interaktiver Workshop (projekt Kooperation St. Gallen - Liberec; 2009-2013)

 

Publikační činnost

Monografie

KUSOVÁ, Jana. Morphologische Varianz der peripheren Substantivparadigmen im geschriebenen Gegenwartsdeutsch: schwache Maskulina, starke Feminina und gemischte Substantive. Wien: Praesens Verlag, 2014. ISBN: 978-3-7069-0784-2.

 

Vydavatelská činnost

KUSOVÁ, Jana (ed.). Beiträge zur Germanistik in Hochschullehre und historischer Philologie. Augsburg: Wißner-Verlag, 2011. ISBN 978-3-89639-807-9.

KUSOVÁ, Jana, Lenka VODRÁŽKOVÁ a Magdalena MALECHOVÁ (eds.). Deutsch ohne Grenzen. Linguistik. Brno: Tribun EU, 2015. ISBN 978-80-263-0939-0.

 

Vědecké studie a příspěvky

BOKOVÁ, Hildegard a Libuše SPÁČILOVÁ, spolupracovali Václav BOK, Vladimír SPÁČIL a Jana KUSOVÁ. Stručný raně novohornoněmecký glosář k pramenům z českých zemí / Kurzes frühneuhochdeutsches Glossar zu Quellen aus den böhmischen Ländern. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003. ISBN 80-244-0737-X.

KUSOVÁ, Jana. Zur Textsorte "Säulenbuch". Gabriel Krammer "Architectura. Von den Fvnf Seülen Sambt Iren Ornamenten Vnd Zierden", Prag 1600. In: BOKOVÁ, Hildegard (ed.). Zur Erforschung des Frühneuhochdeutschen in Böhmen, Mähren und der Slowakei. Wien: Edition Praesens, Verlag für Literatur- und Sprachwissenschaft, 2004, s. 213-227. ISBN 3-7069-0247-8.

KUSOVÁ, Jana. Wie die korpusgestützte Arbeit helfen kann oder wie der eigene Sprachkarren aus dem Dreck zu ziehen ist. Lingua viva, České Budějovice, 7/2008, s. 73-80. ISSN 1801-1489.

KUSOVÁ, Jana. Reflexionen über fachsprachliche Phänomene in den architekturtheoretischen Traktaten des 16. und 17. Jahrhunderts. In: SPÁČILOVÁ, Libuše a Lenka VAŇKOVÁ (eds.). Germanistische Linguistik und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre in Tschechien. Brno: Academicus, 2009, s. 135-147. ISBN 978-80-87192-05-4.

KUSOVÁ, Jana. Bild und Bildlichkeit in der Säulenbeschreibung des 16. bis 18. Jahrhunderts. In: KUSOVÁ, Jana (ed.). Beiträge zur Germanistik in Hochschullehre und historischer Philologie. Augsburg: Wißner-Verlag, 2011, s. 112-137. ISBN 978-3-89639-807-9.

KUSOVÁ, Jana. Zur Distribution von Singular- und Pluralformen deutscher Abstrakta. Lingua viva, České Budějovice, 13/2011, s. 63-73. ISSN 1801-1489.

KUSOVÁ, Jana. Variation im Bereich der schwachen Substantive. Wege zur Korpuszusammenstellung und -auswertung. In: KRATOCHVÍLOVÁ, Iva a Norbert Richard WOLF (eds.). Grundlagen einer sprachwissenschaftlichen Quellenkunde. Tübingen: Narr Verlag, 2013, s. 219-246. ISBN 978-3-8233-6836-6.

KUSOVÁ, Jana. Zur morphologischen Variation und Schwankung der Substantivgruppe auf -or. In: FERENCE, Anja Edith a Libuše SPÁČILOVÁ. Deutsch als Sprache der (Geistes)wissenschaften. Linguistik. Brno: Tribun EU, 2013, s. 49-59. ISBN 978-80-263-0376-3.

KUSOVÁ, Jana. Das schwache und gemischte Substantivparadigma im Deutschen. Sein Aufbau und seine Grenzen. In: KUSOVÁ, Jana, Lenka VODRÁŽKOVÁ a Magdalena MALECHOVÁ (eds.). Deutsch ohne Grenzen. Linguistik. Brno: Tribun EU, 2015, s. 187–209. ISBN 978-80-263-0939-0.

KUSOVÁ, Jana. Belebtheit im Deutschen und Tschechischen. Lingua viva, České Budějovice, 23/2016, s. 55-66. ISSN 1801-1489.

KUSOVÁ, Jana. Das Passiv und seine Periphrasen in deutschen und tschechischen Texten aus dem Bereich der EU-Strukturfonds. Eine kontrastive Analyse. ACC JOURNAL, Liberec – Zittau/Görlitz – Wrocław/Jelenia Góra, roč. 23, 3/2017, s. 39-58. ISSN 1803-9782 (Print), 1803-9790 (Online).

 

Ostatní

KUSOVÁ, Jana a Michael SCHWIDTAL. Franz Werfels Stellung zur tschechischen Kultur: Literarische Spuren einer Jugend in Böhmen (Bericht). Germanoslavica. Zeitschrift für germano-slawische Studien, V(X)/1998 (Nr.1), s. 161-165. ISSN 1210-9029.

KUSOVÁ, Jana. Kooperative sprachwissenschaftliche Konferenz der Südböhmischen Universität und der Universität Augsburg (22.-24. Mai 2009). Lingua viva, České Budějovice, 9/2009, s. 88-89. ISSN 1801-1489.

KUSOVÁ, Jana a Susanne CHRISTOF. Erlebte Landeskunde. Motivation zum Lernen der Nachbarsprache - Sommerkolleg České Budějovice/Budweis. oead´news, Jg. 22, Nr. 1/86, 2012, s. 5-6.

20 Jahre der Zusammenarbeit. Österreich - Tschechische Republik im Hochschulbereich. Präsentation des Konzepts der Sommerkollegs - eingeladener Vortrag. Siehe http://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/akce/.

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra germanistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2016–2018 KNJ PF JU       správa webu: Martin Toman