Pedagogická fakulta - homepage

Katedra germanistiky

Katedra germanistiky

Aktuality


Informace o bakalářském studiu germanistiky

Informace o navazujícím magisterském studiu

Doplňující didaktické/odborné studium německého jazyka pro učitele ZŠ/SŠ

Směrnice vedoucí katedry

Projekty

Události na katedře a fotogalerie


Bakalářská zkouška z německého jazyka

Otázky k SZZ:

Směrnice k SZZ

Bakalářské práce

Diplomové práce

Jazyková cvičení

Cizí jazyk němčina

Skripta v prodejně AK JU


Stipendia a stáže:


Nabídka pracovních míst


Sommerkolleg České Budějovice


STAG

Knihovny:

Zajímavé odkazy

 

 

facebook

Pokyny k vypracování BP a DP

 
 

Pokyny k vypracování bakalářské práce na katedře germanistiky (.pdf)

 

Pokyny k vypracování diplomové práce na katedře germanistiky (.pdf)

 

Důležité upozornění pro studenty, kteři zpracovávají bakalářské a diplomové práce:

Vnitřní titulní stranu do absolventských prací podle nového jednotného vizuálního stylu Jihočeské univerzity a některé dalši informace naleznete na webových stránkách PF JU na adrese: http://www.pf.jcu.cz/education/kvalifikacni_prace-titul.php

Viz také OPATŘENÍ PRODĚKANA Č. 1/2013 k postupu při naplňování opatření děkana č. 6/2012.

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra germanistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2016–2018 KNJ PF JU       správa webu: Martin Toman