Pedagogická fakulta - homepage

Katedra germanistiky

Katedra germanistiky

Aktuality


Informace o bakalářském studiu germanistiky

Informace o navazujícím magisterském studiu

Doplňující didaktické/odborné studium německého jazyka pro učitele ZŠ/SŠ

Směrnice vedoucí katedry

Projekty

Události na katedře a fotogalerie


Bakalářská zkouška z německého jazyka

Otázky k SZZ:

Směrnice k SZZ

Bakalářské práce

Diplomové práce

Jazyková cvičení

Cizí jazyk němčina

Skripta v prodejně AK JU


Stipendia a stáže:


Nabídka pracovních míst


Sommerkolleg České Budějovice


STAG

Knihovny:

Zajímavé odkazy

 

 

facebook

Rozvoj interkulturních kompetencí studentů učitelství v českoněmeckém příhraničí

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Pedagogická fakulta, katedra germanistiky

Universität Passau
Lehrstuhl für Schulpädagogik

Místo konání: Univerzita Pasov, financováno Česko-německým fondem budoucnosti, projekt byl vyhlášen projektem měsíce prosinec

Projekt je zaměřen na rozvoj interkulturních kompetencí studentů učitelství Univerzity Pasov a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kteří studují a žijí v česko-německém příhraničí. V rámci projektu navštívili jeho účastníci Školu Národního parku v Hohenau, kde s velkým zaujetím nejen hospitovali, ale též zčásti vedli výuku německého jazyka pro děti z rodin žádajících o azyl. Své hluboké dojmy následně zpracovávali v rámci odborně zaměřeného semináře k tématu "Hranice spojuje", k zeměpisu a historii sousedních zemí. Na základě německo-českých kulturních standardů, informací o projektu "Bavorsko-český dějepis" a vlastních zkušeností vytvořili velmi zajímavé postery, které též prezentovali před redaktorkou deníku Passauer Neue Presse. Plni zážitků z adventu Pasově již začali připravovat společnou výuku na školách ve Vimperku a v Českých Budějovicích. K tomu dle svých vlastních možností zmapují život v česko-německém příhraničí, pracovní a studijní příležitosti, specifika kuchyně, volnočasové aktivity žáků apod. Téma "Hranice spojuje" zapojí do běžné výuky a ověří si tak své kompetence, které v průběhu celého projektu velmi intenzivně rozvíjeli.

                                                                                                   

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra germanistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2016–2018 KNJ PF JU       správa webu: Martin Toman