Sehr geehrte Damen und Herren,

vom 16. bis 18. September veranstalten der Germanistenverband der Tschechischen Republik, das Institut für Germanistik der Pädagogischen Fakultät sowie der Institut für Tschechisch-Deutsche Areale Studien und Germanistik der Philosophischen Fakultät der Südböhmischen Universität in České Budějovice gemeinsam die Konferenz “Němčina bez hranic – Deutsch ohne Grenzen”.

Bisher haben schon über 140 Hochschulgermanist/inn/en aus Tschechien und dem Ausland ihre Teilnahme zugesagt. Es handelt sich um die größte germanistische Konferenz in der Tschechischen Republik in diesem Jahr, und somit um eine außergewöhnliche Gelegenheit neben den wissenschaftlichen Aktivitäten der einzelnen germanistischen Arbeitsstellen im In- und Ausland ebenso das aktuelle Geschehen in bedeutenden tschechischen sowie ausländischen Verlagen und weiteren Intitutionen auf dem Gebiet der Germanistik und des Unterrichts der deutschen Sprache zu präsentieren.

Im Falle Ihres Interesses an einer Teilnahme an der Konferenz stellen wir Ihnen gerne unentgeltlich unsere Räumlichkeiten im Gebäude der Pädagogischen Fakultät in der Dukelská-Straße 9 sowie eine ausreichende Anzahl an Tischen zur Verfügung. Gerne überreichen wir den Konferenzteilnehmer/inne/n Ihre Werbematerialien und bieten Ihnen die Präsentation von Werbung im Konferenzprogramm, im dritten Rundschreiben vor der Konferenz sowie auch in den Räumlichkeiten der Pädagogischen Fakultät der Südböhmischen Universität an. Der Termin für die Präsentation Ihrer Veröffentlichungen und sonstiger Aktivitäten wird Mittwoch, der 17. 9., von 8.30 – 17.00, sein.

In der Anlage senden wir Ihnen das zweite Rundschreiben für die Konferenz, das den angemeldeten Teilnehmer/inne/n Ende Juni zugeschickt worden ist. Wenn Sie an unserem Angebot interessiert sind, kontaktieren Sie bitte Herrn Dr. Zdeněk Pecka (pecka@pf.jcu.cz).

Mit herzlichen Grüßen

Hana Andrášová und Alena Jaklová
Vážené dámy, vážení pánové,

od 16. – 18. září 2014 pořádá Svaz germanistů ČR, katedra germanistiky Pedagogické fakulty a Ústav česko-německých areálových studií Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích společnou konferenci “Němčina bez hranic – Deutsch ohne Grenzen”. Svou účast již přislíbilo na 140 vysokoškolských germanistů z ČR i ze zahraničí. V tomto roce se jedná o největší germanistickou konferenci na území ČR, a tedy o zcela výjimečnou příležitost prezentovat kromě vědeckých aktivit jednotlivých germanistických pracovišť též aktivity významných českých i zahraničních nakladatelství a institucí v oblasti germanistiky a výuky německého jazyka.
V případě Vašeho zájmu zúčastnit se naší konference Vám rádi bezplatně zajistíme prostor v budově PF JU Dukelská 9 i potřebný počet stolů. Ochotně předáme účastníkům konference Vaše propagační předměty a v tom případě Vám nabízíme umístění reklamy na programu konference, na třetím zvacím dopise, příp. i v prostorách PF JU. Prostor pro prezentace Vašich aktivit bude vyčleněn ve středu 17. 9. od 8.30 – 17.00 hod.
V příloze Vám posíláme 2. zvací dopis, který byl rozeslán přihlášeným účastníkům konference na konci června.
Máte-li o naši nabídku zájem, kontaktujte prosím pana Dr. Zdeňka Pecku (pecka@pf.jcu.cz).

Se srdečnými pozdravy

Hana Andrášová a Alena Jaklová


ANMELDUNG ZUR KONFERENZ UND ZUM VORTRAG:

Wir bitten Sie um Bestätigung der Teilnahme an der Konferenz und um Mitteilung des Vortragsthemas (Länge der Beiträge ca. 20 Minuten) spätestens bis zum 31. März 2014. Benutzen Sie bitte unser Online-Formular.
PŘIHLÁŠKA NA KONFERENCI A K PŘÍSPĚVKU:

Prosíme Vás o potvrzení účasti na konferenci a nahlášení tématu plánovaného příspěvku nejpozději do 31. března 2014 (délka příspěvku cca. 20 minut). Použijte prosím náš on-line formulář.
EINLADUNG ZUR POSTERPRÄSENTATION:

Wir möchten auch Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler herzlich zu Posterpräsentationen ihrer Forschungsarbeit einladen. (Mehrere Informationen bei den Organisatoren.)
POZVÁNKA K PANELOVÉ PREZENTACI:

Zároveň bychom chtěli srdečně pozvat mladé nebo začínající vědce a vědkyně k panelové prezentaci svých výzkumů a prací.
(Více informací u organizátorů konference.)
Stacks Image 575
Stacks Image 579
Stacks Image 577
[Sleeker_special_clear]