SEKTION DIDAKTIK

Das Fach Germanistik zeichnet sich durch ein hohes Maß an Sprach- und Kulturgebundenheit aus, die insbesondere im Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht ihre Geltung findet. Voraussetzung für interkulturellen Dialog, kulturelle Vielfalt und damit für ein gelungenes Zusammenwachsen Europas ist u.a. die gelebte und geförderte Mehrsprachigkeit. Die Diskussionsgrundlage sollten forschungsbasierte Beiträge zur Rolle der Mehrsprachigkeit und der Sprachkontakte für die natürliche und multimediale Kommunikation, zur Wirkung der Mehrsprachigkeit auf das politische, gesellschaftliche, geistige und kulturelle Leben und die kulturelle Identität sowie auch zu Prozessen und Bedingungen des Vermittelns von Sprache und Kultur bilden. Die Mehrsprachigkeit wird dabei als multidimensionales Phänomen verstanden, in dem auf diverse Aspekte der Sprachlern- und Sprachlehrforschung eingegangen werden kann.


Die Konferenz hofft mit ihrem absichtlich sehr offen formulierten Titel “Deutsch ohne Grenzen” auf interessante Beiträge.

Ein Tagungsband für jede Sektion ist vorgesehen.
SEKCE DIDAKTIKA

Germanistika je obor, který je ve velké míře vázaný na jazyk a kulturu, což se významně projevuje právě ve výuce němčiny jako cizího jazyka. Mnohojazyčnost skutečná i podporovaná je předpokladem interkulturního dialogu, kulturní bohatosti a tím i úspěšného srůstání Evropy. Základem diskusí v sekci by proto měly být výzkumně zaměřené příspěvky, které se zabývají rolí mnohojazyčnosti a jazykových kontaktů jak v přirozené, tak i multimediální komunikaci, působením mno-hojazyčnosti na politický, společenský, duchovní nebo kulturní život i jejím vlivem na kulturní identitu
a podmínkami zprostředkování jazyka a kultury. Mnohojazyčnost vnímáme jako mnohodimenzionální fenomén, v jehož rámci je možné se zabývat nejrůznějšími aspekty výzkumu v oblasti učení se cizím jazykům a jejich vyučován.


Název konference “Němčina bez hranic” byl formulován záměrně velmi otevřeně v očekávání zajímavých příspěvků a diskuzí.

Pro každou sekci se plánuje vydání sborníku.
Stacks Image 575
Stacks Image 579
Stacks Image 577
[Sleeker_special_clear]