SEKTION GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTEN

Nicht nur die Germanistik, sondern auch eine Reihe anderer wissenschaftlicher Disziplinen beschäftigt sich mit der Problematik der deutschsprachigen Länder, ihrer Kulturen, der Sprache und Geographie, Geschichte sowie mit den politischen, sozialen und ökonomischen Aspekten. Diese Sektion bietet Wissenschaftlern aus den genannten Bereichen die Möglichkeit, ihre Forschung sowie sonstige Aktivitäten und Projekte vorzustellen, die die tschechisch-deutsche Freundschaft und Partnerschaft vertiefen.


Die Konferenz hofft mit ihrem absichtlich sehr offen formulierten Titel “Deutsch ohne Grenzen” auf interessante Beiträge.

Ein Tagungsband für jede Sektion ist vorgesehen.
SEKCE SPOLEČENSKÉ VĚDY

Kromě germanistiky se problematikou německy mluvících zemí, jejich kulturou, jazykem, geografií, historií, politickými a sociálními aspekty, ekonomickými tématy apod. zabývá i řada jiných vědních disciplín. Tato sekce nabízí odborníkům z naznačených oblastí možnost představit svůj výzkum, aktivity, projekty, které propagují němčinu, resp. napomáhají zlepšit česko-německé porozumění.


Název konference “Němčina bez hranic” byl formulován záměrně velmi otevřeně v očekávání zajímavých příspěvků a diskuzí.

Pro každou sekci se plánuje vydání sborníku.
Stacks Image 575
Stacks Image 579
Stacks Image 577
[Sleeker_special_clear]