SEKTION LITERATUR

Deutschsprachige Literatur lebt seit mindestens einem Jahrhundert auch von den Texten der „Anderen“. Ob man sie als Exil-, Emigranten- oder neuerdings als Migranten- oder gar transnationale Literatur bezeichnen soll, wird in dieser Sektion als Genrebegriff diskutiert. Willkommen sind Beiträge über Autorinnen und Autoren, die den eingeengten Begriff der „Nationalliteratur“ sprengen. Dabei ist es gleichviel, ob sie tschechischer Herkunft sind oder ob sie in deutschsprachigen Ländern über tschechische Themen schreiben oder allgemein Nicht-Muttersprachler sind, aber in deutscher Sprache veröffentlichen.


Die Konferenz hofft mit ihrem absichtlich sehr offen formulierten Titel “Deutsch ohne Grenzen” auf interessante Beiträge.

Ein Tagungsband für jede Sektion ist vorgesehen.
SEKCE LITERATURA

Německy psaná literatura žije již déle než jedno století
i z textů “těch druhých”. V literární sekci se bude diskutovat o tom, jestli se má žánrově označovat jako exilová, emigrační, migrační nebo snad transnacionální literatura. Vítané budou především příspěvky o autorkách a autorech, kteří boří pojem “národní literatury”. Přitom nehraje roli, jestli jsou českého původu nebo jestli v německy mluvících zemích píší o českých tématech či jestli nejsou rodilými mluvčími a vydávají svá díla v německém jazyce.


Název konference “Němčina bez hranic” byl formulován záměrně velmi otevřeně v očekávání zajímavých příspěvků a diskuzí.

Pro každou sekci se plánuje vydání sborníku.
Stacks Image 575
Stacks Image 579
Stacks Image 577
[Sleeker_special_clear]