Pedagogická fakulta - homepage

Katedra pedagogiky a psychologie

O katedře

Studium

Aktivity katedry

Psychologická laboratoř

Projekty

Výzkumná a tvůrčí činnost

 

Další katedry PF JU

 

     

Katedra pedagogiky a psychologie

Dukelská 9, České Budějovice
telefon: 387 773 242, 387 773 233

 

Pozvánka na dvoudenní kurz Úvod do měření EEG (kurz je určený pro akademické pracovníky)

 

Rozpis SZZ - srpen 2014 - Pedagogika a psychologie
(Bc. a Nmgr. Učitelství pro ZŠ)

Rozpis SZZ - srpen 2014 - Pedagogika a psychologie
(Mgr. NŠ, ZŠ, SŠ dobíhající; ITE, ITV, F-Inn, F-TchV-n)

Rozpis SZZ - srpen 2014 - Sociální pedagogika

Rozpis SZZ - srpen 2014 - Učitelství odborných předmětů

Rozpis SZZ - srpen 2014 - Psychologie

Rozpis SZZ - září 2014 - Učitelství pro mateřské školy

 

Sdělení vedoucí katedry pedagogiky a psychologie k organizaci letního termínu SZZ (AR 2013/14)

 

Opatření proděkana č. 6/2013 o termínech zápisu předmětů letního semestru AR 2013/2014

 

 

 

Vedoucí katedry:   prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.     (e-mail: stuchl@pf.jcu.cz)
Sekretářky katedry:   Eva Michalová     (387 773 233, evamich@pf.jcu.cz)
Hana Fráňová     (387 773 214, hfranova@pf.jcu.cz)
Oddělení pedagogiky
Vedoucí oddělení:   Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D.     (e-mail: mproch@pf.jcu.cz)
Sekretářka oddělení:   Hana Fráňová     (387 773 214, hfranova@pf.jcu.cz)
Pracovníci:   Mgr. Margareta Garabiková - Pártlová
Mgr. Renata Jandová
Mgr. et Mgr. Jiří Kressa
Mgr. Luboš Krninský
Mgr. Marie Najmonová
PaedDr. Erika Nehrerová, Ph.D.
doc. PhDr. Miroslav Somr, DrSc.
PaedDr. Eva Suchánková, Ph.D.
doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.
PhDr. Olga Vaněčková
PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.
Oddělení primární a předškolní pedagogiky
Vedoucí oddělení:   doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.     (e-mail: hospes@pf.jcu.cz)
Sekretářka oddělení:   Eva Michalová     (387 773 233, evamich@pf.jcu.cz)
Pracovníci:   PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D.
Mgr. Martina Lietavcová
PhDr. Ing. Zuzana Maňourová
Mgr. Josef Nota
doc. MgA. Stanislav Suda, Ph.D.
Mgr. Eva Svobodová
doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
PaedDr. Alena Váchová
MgA. Milena Válková, Ph.D. (MD)
PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D.
Oddělení psychologie
Vedoucí oddělení:   prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.     (e-mail: stuchl@pf.jcu.cz)
Sekretářka oddělení:   Eva Michalová     (387 773 233, evamich@pf.jcu.cz)
Pracovníci:   PhDr. Filip Abramčuk, Ph.D.
Mgr. Zdeňka Bajgarová
Mgr. Anna Balíková (MD)
Mgr. Zuzana Bílková (MD)
PhDr. Marta Franclová, Ph.D.
doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc.
Mgr. Jana Kouřilová, Ph.D.
Mgr. Dalibor Kučera
prof. PhDr. František Man, CSc.
PhDr. Yvona Mazehóová, Ph.D.
Mgr. Alena Nohavová, Ph.D.
Mgr. Veronika Plachá
PhDr. Jitka Šebová Šafaříková
Mgr. Zuzana Štefánková, Ph.D.
Ram Thein, Ph.D.
Mgr. Jan Vaněk
Mgr. Michal Vavrečka, Ph.D.
Vysokoškolská poradna PF JU
    PhDr. Olga Jílková     (387 773 246, e-mail: jilkova@pf.jcu.cz)
Interní doktorandi:   Mgr. Zdeňka Bajgarová
Mgr. Kateřina Habrdová
Mgr. Luboš Krninský
Mgr. Jakub Marek
Mgr. Magdalena Marková
Mgr. Tomáš Mrhálek
Mgr. Michala Plassová
Mgr. Jana Poddaná
Externí vyučující:   PaedDr. Petr Bauman
Mgr. Anna Bednářová
Mgr. Karel Daňhel
doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.
Mgr. Ludmila Dvořáková
PhDr. Miloslava Dvořáková, CSc.
Mgr. Markéta Elichová, Ph.D.
Mgr. Romana Fabešová
Mgr. Jaroslava Hromková
doc. PhDr. Jiří Jankovský, Ph.D.
Mgr. Monika Janoušková
MUDr. Zdeňka Kasková
Mgr. Bohuslava Kimrová
Mgr. Ywonne Kratochvílová
Mgr. Lucie Maliňáková
Mgr. Jiří Pletka
Mgr., Bc. Jana Polčáková
doc. PhDr. Ludmila Prokešová, CSc.
Mgr. Irena Remtová
Mgr. Antonín Scheichl
PhDr. Edita Svobodová
Mgr. Martin Ševčík
Mgr. Václav Šnorek
doc. RNDr. Vojtěch Stach, CSc.
PhDr. Iva Štrosová
PaedDr. Pavel Štursa
Mgr. Petr Šulista
Ing. Renata Švestková, Ph.D.
PaedDr. Květa Tibitanzlová
MUDr. Drahoslava Tišlerová
Mgr. Alena Toningerová
PhDr. Vladislava Urbanová
Ing. Václav Vaněček
Mgr. Vladislava Veselá
Mgr. Tomáš Vránek
doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc.

 

 

 

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

Naposledy aktualizováno 29. 7. 2014

© 2001 Martin Toman