Pedagogická fakulta - homepage

Katedra pedagogiky a psychologie

O katedře

Studium

Aktivity katedry

Psychologická laboratoř

Projekty

Výzkumná a tvůrčí činnost

 

Další katedry PF JU

 

     

Katedra pedagogiky a psychologie

Bakalářské studium

SPECIALIZACE V PEDAGOGICE (7507 B)

Sociální pedagogika

 

Obor Sociální pedagogika realizuje Pedagogická fakulta ve spolupráci s Fakultou managementu Vysoké školy ekonomické v Jindřichově Hradci

 

Garant studia

Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D.

Místnost: D 206
Telefon: 387 773 360
E-mail: mproch@pf.jcu.cz

 

Okruhy k SZZ SOP

Pokyny k SZZ a obhajobám bakalářských prací

 

Témata bakalářských prací

 

Přijímací řízení 2014/2015

 

Studijní plán

 

 

Rozvrh AR 2014/15 - zimní semestr - 1. ročník (.pdf)

Rozvrh AR 2014/15 - zimní semestr - 2. ročník (.pdf)

Rozvrh AR 2014/15 - zimní semestr - 3. ročník (.pdf)

 

 

Cíle studijního programu:

Profesní bakalářský studijní program poskytuje vysokoškolské vzdělání pro pracovníky z různých oblastí veřejné správy (státní správy i samosprávy), poskytuje ale také přípravu pracovníkům z veřejných institucí, které se zabývají sociální prací, prevencí a bezpečnostními otázkami (nadace, neziskové organizace, soukromé bezpečnostní služby, vzdělávací instituce).
Cílem studijního programu je rozvinout potřebné profesní kompetence v kontextu se záměry reformy veřejné správy, a to především ve směru posílení profesionality činnosti v oblasti sociální, preventivní a výchovné práce. Dále je vytvářen základ pro rozvoj komunikativních, organizačních a řídících dovedností, podpůrná je snaha budovat proklientsky orientované pojetí práce a posilovat takové pojetí profese, jehož součástí je pomáhající a poradenská činnost. Tím budou absolventům poskytnuty lepší podmínky nejen pro kvalitnější výkon profese, ale i pro rozšíření možností jejich uplatnění i kariérního růstu.

Studijní obor Sociální pedagogika je otevírán v kombinované formě.

Kombinovaná forma studia představuje především možnost získat vysokoškolské vzdělání pro již zaměstnané dospělé osoby. Jedná se o zájemce o studium, kteří usilují ve svých povoláních o zvýšení kvalifikačních předpokladů a o kariérní postup.

Organizace studia:

Po stránce organizační zajistíme výuku v kombinovaném studiu formou soustředění (přednášky, semináře), individuálních konzultací a samostudia. Soustředění budou probíhat maximálně 20 vyučovacích dnů v akademickém roce (4 týdenní soustředění).
V 1. - 3. semestru budou soustředění orientována na každý sudý pátek, ve 4. - 6. semestru bude studium organizováno v celistvějších blocích (2 × 4 dny za semestr) s vyšším podílem řízeného samostudia.

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2001 Martin Toman