Pedagogická fakulta - homepage

Katedra pedagogiky a psychologie

O katedře

Studium

Aktivity katedry

Psychologická laboratoř

Projekty

Výzkumná a tvůrčí činnost

 

Další katedry PF JU

 

     

Katedra pedagogiky a psychologie

Bakalářské studium

Učitelství odborných předmětů

Garant studia

PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.
Místnost: D 207
Telefon: 387 773 220

 

Okruhy k SZZ

 

Rozvrh AR 2014/15 - zimní semestr - 1. ročník (.pdf)

Rozvrh AR 2014/15 - zimní semestr - 2. ročník (.pdf)

Rozvrh AR 2014/15 - zimní semestr - 3. ročník (.pdf)

 

Přijímací řízení 2014/2015

 

Předpokládaná zvýšená náročnost na učitele i současné požadavky na jejich působení, případně i ve vedoucích funkcích, žádají získat kromě jejich odborné, většinou vysokoškolské kvalifikace ještě i kvalitní pedagogické vzdělání.
Akreditovaný studijní obor Učitelství odborných předmětů transformuje stávající Doplňkové pedagogické studium (DPS) a zajišťuje pedagogicko-psychologickou a speciální didaktickou přípravu učitelů odborných předmětů, pro výuku na středních a odborných školách. Tímto programem je vytvářena vzdělávací příležitost pro doplnění pedagogické kvalifikace odborných pracovníků podle zákona č.563/2004 Sb.

Studijní obor je určen především absolventům neučitelských vysokých škol pro výkon povolání učitel odborných předmětů na středních školách, a to podle § 9. odst. (2), písm. b) výše uvedeného zákona.

Organizace bakalářského studia kombinovanou formou:

  • výuka bude pět až šest vyučovacích hodin přednášek a seminářů v jednom dnu v týdnu od 13.00 hodin po dobu trvání semestru.
  • po prvním semestru ve zkouškovém období ve stejném čase jako předchozí výuka jsou možné konzultace k vybraným a potřebným disciplinám z předchozího semestru po dohodě s vyučujícím, tj. 20 hod. za zimní semestr
  • pro vyučující zde bude prostor k doplnění přednášek a seminářů a ke kontrole zadaných úkolů.

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2001 Martin Toman