Pedagogická fakulta - homepage

Katedra pedagogiky a psychologie

O katedře

Studium

Aktivity katedry

Psychologická laboratoř

Projekty

Výzkumná a tvůrčí činnost

 

Další katedry PF JU

 

     

Katedra pedagogiky a psychologie

Speciální pedagogika

Garant studia

PaedDr. Helena Havlisová

 

Proběhlo:

Byla zahájena spolupráce s obecně prospěšnou společností OVEČKA (rodiče a přátelé dětí s Downovým syndromem).

Formy spolupráce:

  • katedra se stala spolupořadatelem odborné konference o problematice Downova syndromu pro pediatry, učitele (MŠ, ZŠ), psychology a speciální pedagogy (březen 2004)
  • katedra pořádala kurz Teorie zprostředkovaného vyučování a dále výcvikový kurz metody Instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina I. Kurzem i praktickým výcvikem prošli psychologové, pedagogové, speciální pedagogové a rodiče několika dětí s Downovým syndromem (září 2004)
  • několik posluchačů Učitelství pro 1. stupeň ZŠ spolupracuje se Speciální pedagogickým centrem pro děti s mentálním postižením a aktivně pracují s handicapovanými dětmi ve společnosti Ovečka

Připravujeme:

Aktuálně je připravován projekt Mateřská škola se třídou s integrovaným programem - do této MŠ budou chodit praktikovat posluchači Učitelství pro MŠ - denní i kombinovaná forma studia. V současné době jsou vedena úřední jednání a připravováno zázemí ve vybrané MŠ.

Průběžně:

Katedra je schopna dále reagovat na aktuální potřebu škol. Terénu i odborných pracovišť (PPP a SPC) a z řad posluchačů je schopna pomoci se zajišťováním asistované výuky u žáků se speciálními výukovými a výchovnými potřebami

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2001 Martin Toman