Pedagogická fakulta - homepage

Katedra pedagogiky a psychologie

O katedře

Studium

Aktivity katedry

Psychologická laboratoř

Projekty

Výzkumná a tvůrčí činnost

 

Další katedry PF JU

 

     

Katedra pedagogiky a psychologie

Doktorský studijní program Psychologie

obor Pedagogická psychologie

Čtyřleté prezenční nebo kombinované studium, zakončené státní doktorskou zkouškou a obhajobou doktorské dizertační práce. Absolvent získá titul Ph.D.

 

Vstupní požadavky na studenta

Do studijního oboru Pedagogická psychologie budou přijímáni absolventi magisterských studijních programů Psychologie, oborů Učitelství psychologie pro SŠ a výjimečně absolventi oborů blízkých, kteří prokáží odbornou činnost v psychologii a postup do druhé poloviny studia budou mít vázán na splnění rozdílových zkoušek.

Při přijímacím řízení musí uchazeči prokázat vědomosti, dovednosti a přiměřený rozhled v oboru, dále velmi dobrou orientaci v metodologii oboru a znalost anglického jazyka potřebnou pro porozumění odbornému textu v angličtině.

 

Přijímací řízení

 

Dokumenty k doktorskému studiu

 

Informace o studijním planu

 

Opatření děkanky č. 10/2009 o průběhu studia v doktorském studijním programu

 

Studijní a zkušební řád JU - průběh studia v doktorském studijním programu

 

Tématická zaměření dizertačních projektů

psychologické otázky emocí v pedagogickém kontextu

psychologické otázky motivace v pedagogickém kontextu

problematika genderu z pohledu pedagogické psychologie

možnosti diagnostiky vývojových opoždění pomocí analýzy očních pohybů

represivní styl zvládání a jeho specifika z pohledu pedagogické psychologie

podpora zdravého psychického vývoje dítěte

profesní kompetence učitele a jejich rozvoj

aplikace tomografických zobrazovacích metod v pedagogicko psychologickém výzkumu

sebepojetí učitele

psychologický přístup k expresi ve výchově

 

Další informace

Další dotazy zodpoví vedoucí katedry e-mailem (stuchl@pf.jcu.cz) nebo osobně v době svých konzultačních hodin.

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2001 Martin Toman