Pedagogická fakulta - homepage

Katedra pedagogiky a psychologie

O katedře

Studium

Aktivity katedry

Psychologická laboratoř

Projekty

Výzkumná a tvůrčí činnost

 

Další katedry PF JU

 

     

Katedra pedagogiky a psychologie

Diplomové práce KPE:

anotace diplomových prací jsou uvedeny na www.pf.jcu.cz/stud/diplom

od AR 2005/6 jsou anotace diplomových prací uvedeny na http://wstag.jcu.cz/portal/prohlizeni/index.jsp

 

Oceněné diplomové práce katedry pedagogiky a psychologie

Cenou Nadačního fondu PF JU a děkana PF JU za mimořádně zdařilou práci

V r. 2003
Klára Chalupová, Sluchová učebnice pro děti postižené specifickou poruchou učení (vedoucí práce Mgr. R. Jandová)
V r. 2004
Andrea Machalová, Relaxační možnosti biofeedbacku (vedoucí práce doc. PaedDr. I. Stuchlíková, CSc.)
V r. 2009
Lenka Kocábková, Rozvoj empatie u dětí předškolního věku (vedoucí bakalářské práce Mgr. Eva Svobodová)
V r. 2010
MUDr. Veronika Fraňková, Učitelství pro MŠ: Dveře dokořán - proces socializace dítěte ve waldorfské mateřské škole (vedoucí bakalářské práce Mgr. Eva Svobodová)
V r. 2011
Pavlína Brázdová, NJ-OV/ZŠ: Pohled do hodnotové orientace současných vysokoškoláků (vedoucí diplomové práce PhDr. Miloslava Dvořáková, CSc.)
V r. 2012
Klára Kováčová, Psychologie: Česká adaptace dotazníků učební motivace (vedoucí bakalářské práce prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.)
V r. 2013
Zuzana Kupcová, Učitelství MŠ (kombinované): Literární příběh pro děti v kontextu současné doby (vedoucí bakalářské práce Mgr. Eva Svobodová)

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2001 Martin Toman