Detaily aktivity

 

Přednášející Mgr. Margareta Garabiková Pártlová
PF JU Č. Budějovice
Téma Alternativní školy
(pro studenty Učitelství MŠ a 1.stupeň ZŠ)
Anotace Obsahem semináře je orientace v různých alternativních přístupech v předškolním a základním vzdělávání usilujících o komplexní výchovu dítěte. Vidět alternativní vzdělávací programy v širším kontextu se současnými trendy v předškolním a základním vzdělávání. Zaměření především: Zdravá škola, alternativní vzdělávací systém Marie Montessori, waldorfská škola a další alternativy.
Druh aktivity Seminář
Délka aktivity 90 minut
Počet studentů 15
Učebna, čas TL 104 - 9.00       seznam přihlášených

 

Pozn.: přihlašování na aktivity bylo ukončeno v úterý 21. 10. 2008 ve 12.00.

 

 

tisková verze stránky