Detaily aktivity

 

Přednášející Prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc.
PedF UK Praha
Téma K vymezování pojmu “dobrý učitel”
Anotace Posun od důrazu na osobnostní vlastnosti učitele k důrazu na jeho znalosti a kompetence jednat. Úskalí, která s tímto posunem souvisí. Do jaké míry je tento posun oprávněný ? – Problém naučitelnosti učitelství –aktuální problémy pedagogicko psychologické přípravy učitelů. - Úkoly a výzvy, které do vymezování “dobrého učitele” vnáší psychologický konstruktivizmus. – Dilemata vyvstávající na cestě k dobrému učiteli dnes; jsou překonatelná ?
Druh aktivity Přednáška
Délka aktivity 60 – 90 minut
Počet studentů 90
Učebna, čas D 321 - 13.00    
D 321 - 15.00