Detaily aktivity

 

Přednášející PaedDr. Jitka Bělohradská
PF TU Liberec
Téma Mediální výchova v reformované škole
Anotace Mediální výchova jako průřezové téma v RVP – pro školy nový a dosud nevyzkoušený úkol. Co je mediální výchova a jak se uplatní v ŠVP? Co nového by měla přinést? Co se očekává od učitelů? Jsou školy na realizaci mediální výchovy připraveny? Mají k plnění požadavků stanovených v RVP dostatečné technické předpoklady? Jak pracují učitelé s médii v současné době? Jaké postoje k médiím mají jejich žáci? Mají školy v médiích spojence nebo budou muset vyrazit do boje s nepřítelem?
Přednáška je zaměřena na srovnání požadavků na učitele a školu v souvislosti s realizací průřezového tématu „Mediální výchova“ a reálné situace ve školách, jež je hodnocena na základě výzkumu z let 2001-08.
Druh aktivity Přednáška s diskusí
Délka aktivity 90 minut
Počet studentů 40
Učebna, čas D 409 - 11.00