Detaily aktivity

 

Přednášející Mgr. Jiří Trunda
ZŠ, Praha 2, Londýnská 34 / PF JU Č. Budějovice
Téma Připravenost učitelů na reformu vzdělávání z hlediska jejich profesních kompetencí
Anotace Cílem dílny je odvodit se studenty alespoň základní profesní kompetence učitele vzhledem k měnícímu se paradigmatu vzdělávání a přispět tak k jejich lepší orientaci v informacích o probíhající reformě vzdělávání. Po úvodním krátkém seznámení se čtyřmi pilíři vzdělávání a jednoduchém vyvození pojmu profesní kompetence učitele budou studenti ve skupinách a na základě diskuse formulovat kompetence, které jsou nezbytné k realizaci cílů vzdělávání. V poslední části dílny budou jednotlivé skupiny prezentovat závěry, ke kterým došly. Výstupem bude souhrn všech obhájených formulovaných kompetencí a rozvaha o rámcovém pokrytí jednotlivých kompetencí disciplinami pregraduální přípravy.
Druh aktivity Workshop
Délka aktivity 90 minut
Počet studentů 20
Učebna, čas TL 208 - 9.00    
TL 208 - 13.00