Seznam přihlášených

 

Přednášející: Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. (FF Univerzita Pardubice)

Téma: Standardizace profesní činnosti učitele u nás a ve světě.

Druh aktivity: Workshop

Délka aktivity: 45 minut

Počet studentů (kapacita): 50

Počet přihlášených studentů: 21

Učebna, čas: TL 201 - 11.00

 

Studentské číslo Jméno a příjmení Ročník Obor
P050023 Nikola Urbánková 4. Nj-Ov/ZŠ
P08554 Martin Pavlíček 1. F-VTE nav.
P08551 Miroslav Langmajer 1. F-VTEn
P05715 Michala Křížová 4. M-VT/SŠ
P05999 Stanislav Trs 4 NŠ/HV
p05626 Pavel Čtvrtník 4. ČJ-D/SŠ
P06196 Lenka Kocábková 3. MŠ p
P06345 Jana Postlová 3. M-BI/SŠ
P06204 Stanislava Nováková 3. MŠp
P08548 Štefan Kakaš 1. F-VTE nav.
P08556 Lukáš Valenta 1 F-VTe
P04341 Alena Krupičková 5. VV-OV/ZS
P04338 Jiří Kačo 5. VV-OV/ZŠ
P08547 Jiří Bulánek 1 F-VTE/n
P07505 Markéta Krajícová 2. Aj-Fj/ZS
P08549 Miroslav Kubes 1. F-vte
P05631 Petra Haková 4. ČJ-D/SŠ
P08558 Martin Vlna 1. F-VTEnav.
P060270 Lucie Stejskalová 3 MŠp
P07524 Eva Čadová druhý aj-šj/ZŠ
P050050 Pavla Nováková 4. NS/HV

 

tisková verze stránky