Seznam přihlášených

 

Přednášející: Doc. PaedDr. Dr. Petr Urbánek (PF TU Liberec / UVRV PedF UK Praha / PF JU Č. Budějovice)

Téma: Specifika školního klimatu v diplomových pracích studentů

Druh aktivity: Interaktivní přednáška

Délka aktivity: 90 minut

Počet studentů (kapacita): 30

Počet přihlášených studentů: 8

Učebna, čas: D 115 - 15.00

 

Studentské číslo Jméno a příjmení Ročník Obor
P04625 Martina Křížová 5. ČJ-AJ/ZŠ
P06283 Jakub Hřivnáč 3. biologie-chemie/SŠ
P06295 Magdaléna Potůčková 3 Bi-Ch/SŠ
P06828 Eliška Kmochová 3
- Zuzana Nováková 3. NŠ-SPG
P06300 Ondřej Záleský 3. Bi-CH/SŠ
P04628 Pavla Pšeničková 5 Aj-Čj/ZŠ
P04622 Barbora Králová 5. ČJ-AJ/ZŠ

 

tisková verze stránky