Seznam přihlášených

 

Přednášející: Doc. PaedDr. Jaroslava Vašutová, Ph.D. (ÚVRV PedF UK Praha)

Téma: Jak diferencovat výkon a kvalitu učitele?

Druh aktivity: Workshop

Délka aktivity: 90 minut

Počet studentů (kapacita): 18

Počet přihlášených studentů: 9

Učebna, čas: TL 208 - 11.00

 

Studentské číslo Jméno a příjmení Ročník Obor
P08914 Lucie Persanová 1.
P05613 Marek Schwarz 4. Bi-Tv/SŠ
P07754 Iva Taflířová 2. učitelství pro 1.stupeň ZŠ
P05618 Doubravka Vavrečková 4 Bi-Tv/SŠ
P07821 Jindřich Kovářík 2. Bi-Tv/SŠ
P08555 Marek Řezníček 1. Fvte-nav
P05614 Jaroslav Stýskal 4 Bi-Tv/SŠ
P05663 Iveta Meindlová 4. NJ-D/SŠ
P04771 Kamila Žáčková 5. Aj-Šj/ZŠ

 

tisková verze stránky