Detaily aktivity

 

Přednášející MgA. Stanislav Suda, Ph.D.
PF JU Č. Budějovice
Téma Psychosomatické discipliny v osobnostní průpravě a terapii
Anotace Dramatická improvizace, autorské čtení, přednes jako možnost autentického vyjádření. Na základě zážitku z “veřejné samoty“ si jedinec pokládá otázky vztahující se k vlastní sebereflexi. Na základě experimentální výuky, ze svých vlastních výpovědí i z výpovědí ostatních studentů je možné uvažování o sobě samém posuzovat dle určitého klíče a osobnostního nastavení. Tento způsob umožňuje jedinci sebediagnostiku nejen v rámci osobností výchovy, ale i v dramaterapii.
Druh aktivity Přednáška
Délka aktivity 90 minut
Počet studentů 60
Učebna, čas TL 201 - 13:00       (přihlášeno 60 studentů)