Detaily aktivity

 

Přednášející Ing. Renata Švestková, Ph.D.
ZSF JU Č. Budějovice
Téma Učení pro život
Anotace „Učení pro život - posílení profesní úrovně pedagogů výchovných zařízení za účelem rozvoje klíčových kompetencí u dětí s ústavní nebo ochrannou výchovou“ je tříletý projekt realizovaný pod záštitou mezinárodního Programu pro mládež Cena vévody z Edinburghu, který v ČR funguje již od roku 1993 a je zkráceně nazýván Program EDIE. Projekt „Učení pro život“ má za sebou 2,5 roku realizace a v současné době je do něj zapojeno celkem 19 školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Dr. Švestková bude informovat o nejzajímavějších výsledcích projektu. Prezentace bude spojena s videoukázkou realizace tohoto projektu v DDŠ Těrlicko, že kterého bude patrné jak velký význam má pro znevýhodněné či problémové děti volný čas a cílená podpora.
Druh aktivity Seminář
Délka aktivity 90 minut
Počet studentů 40
Učebna, čas D 315 - 15:00       (přihlášeno 10 studentů)