Detaily aktivity

 

Přednášející Mgr. Lucie Straková Jirků
Asociace pomáhající lidem s autismem Jižní Čechy, o.s.
Téma Poruchy autistického spektra
Anotace Problematika jednotlivých poruch autistického spektra, přehled výchovných a vzdělávacích přístupů, terapie. Představení aktivit APLA Jižní Čechy, o.s. a jejích projektů.
Diskuze.
Druh aktivity Přednáška
Délka aktivity 90 minut
Počet studentů 50
Učebna, čas D319 - 15.00       (přihlášeno 13 studentů)