Detaily aktivity

 

Přednášející PhDr. Vladimír Píša
TU Liberec
Téma Problematika školní zralosti a odkladů školní docházky ve světle aktuálních změn
Anotace Krátký historický exkurs: odkud se vzala možnost odkladů školní docházky (OŠD) v českém školském (právním) systému, trendy v počtech a důvodech OŠD. Odlišné chápání pojmů školní zralost, školní připravenost a přiměřená vyspělost z hlediska vývojové psychologie, pedagogiky a školské legislativy (změny v r. 2012). Úloha rodičů, MŠ, ZŠ (včetně zřizovatelů), PPP a pediatrů v procesu posuzování školní zralosti a OŠD. Soustředíme se do budoucna ještě výrazněji na „nezralé“ žáky nebo přizpůsobíme více první třídy ZŠ potřebám těchto žáků? Školní nezralost jako opakující se problém na 2. st. ZŠ, počátku SŠ i jako celoživotní téma. Informujeme (učíme) korektně budoucí učitele o této problematice na pedagogických fakultách?
Druh aktivity Komentovaná přednáška
Délka aktivity 90 minut
Počet studentů 80
Učebna, čas D 319 - 13:00       (přihlášeno 20 studentů)