Detaily aktivity

 

Přednášející Doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.
TU Liberec
Téma Sociální klima: škola, učitelský sbor, školní třída
Anotace Aktivita formou přednášky seznamuje u nás s málo zkoumanou problematikou sociálního klimatu školy a nejprve upozorňuje na jeho specifický význam pro prostředí edukace. Sociální klima není jednoduše vymezitelný ani výzkumně snadno uchopitelný fenomén. Naznačeny budou možnosti výzkumných přístupů a rizika interpretací výsledků při šetření sociálního klimatu. Obsah přednášky se bude opírat zejména o reálné výzkumné nálezy klimatu učitelského sboru a školní třídy posledních deseti let, které jsou zčásti realizovány autorem, o jejich analýzu a interpretaci.
Druh aktivity Komentovaná přednáška
Délka aktivity 90 minut
Počet studentů 100
Učebna, čas D 321 - 13:00       (přihlášeno 56 studentů)